พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดสระเกศ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ทำแสตมป์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดสระเกศ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ทำแสตมป์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) PDF พิมพ์ อีเมล

วัดสระเกศ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ทำแสตมป์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า วัดสระเกศฯ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ดำเนินการจัดทำไปรษณีย์ที่ระลึกถึงการมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขึ้น ในชุด "พระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก 2471-2556" เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ท่านได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเกิดความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดพิมพ์ 1 ล้านชุด ใน 1 ชุดแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ชุดในประเทศ มี 4 ภาพ ดังนี้ 1.ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่มนักการศึกษา 2.ภาพเจริญยศ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ 3.ภาพรอยยิ้มแห่งความเมตตา และ 4.ภาพโกศบรรจุศพ การมรณภาพไปสู่สรวงสวรรค์


พระวิจิตรธรรมาภรณ์กล่าวต่อว่า แบบที่ 2 ได้แก่ ชุดต่างประเทศ มี 4 ภาพ ดังนี้ 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อครั้งเป็นพระธรรมทูต ไปสร้างสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 2.ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.ภาพการได้ไปเยือนคริสตจักร ได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างศาสนาโดยได้ไปพบกับสมเด็จพระสันตะปาปา ในยุคนั้น และ 4.ภาพการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ให้ชาวต่างชาติได้บวชในพระพุทธศาสนา โดยแสตมป์ชุดดังกล่าว เริ่มจำหน่ายแล้วที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และร้านร่วมบุญ ที่วัดสระเกศฯ แบบละ 100 บาท

พระวิจิตรธรรมาภรณ์กล่าวด้วยว่า รายได้ส่วนหนึ่งนำมาสมทบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ริเริ่มไว้ "หลวงพ่อสมเด็จเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาไปเติบโตทั้งในสหรัฐอเมริกา และในยุโรป มีการสานสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ทั่วโลก แสตมป์นี้จะเป็นของที่ระลึกที่ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นว่า ท่านได้ทำงานหนักมาทั้งชีวิต เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้ เหมือนกับ พระโสณะ และพระอุตตระ พระธรรมทูตที่ได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้"