พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วัดเพลงวิปัสสนา ตั้งอยู่เลขที่ 481 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดเพลงวิปัสสนา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ อาณาเขตทิศตะวันออก ติดซอยจรัญสนิท วงศ์ 35 และคลองตะวันตกกับทิศเหนือจดคลอง ทิศใต้จดที่ดินเอกชน

พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ภาย ในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ พระอุโบสถกว้าง 13 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่นเดียวกับวิหาร ซึ่งมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร ศาลาการ เปรียญ สร้างด้วยไม้ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 14 เมตร

ส่วนกุฏิสงฆ์มี 65 หลัง ส่วนมากเป็นกุฏิ กัมมัฏฐาน ก่อสร้างด้วยไม้ 30 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 11 หลัง และเป็นตึก 24 หลัง นอกจากนี้ มีหอระฆัง และกำแพงวัดด้วย

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัด ได้แก่ พระพุทธรูป 2 องค์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และประดิษฐานไว้ภายในเก๋งจีนให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

วัดเพลงวิปัสสนา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตน โกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2375 โดยกรมหลวงรักษ์รณเรศ โปรดให้เจ้ากรมปลัดขำ สร้างวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระขึ้นในบริเวณที่ดินที่ชาวจีนทำสวนผักและได้ขนานนามว่า วัดเพลงวิปัสสนา

เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนั้นสันนิษฐานว่า บริเวณที่สร้างวัดนี้เป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จ และประชาชนได้ร้องเพลงถวายพระพรเป็นการสรรเสริญพระบารมี

วัดเพลงวิปัสสนา ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ปากทางเข้าติดกับถนนจรัญ สนิทวงศ์ ซอย 37 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ แต่บริเวณวัดกลับมีความเงียบสงบอยู่บ้าง ในช่วงกลางวัน มีความคึกคักจอ แจบ้าง แต่ในช่วงกลางคืน บรรยา กาศโดยรอบค่อนข้างจะเงียบเหงา

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัดมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนบริเวณด้านหน้าวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาด เป็นอย่างดี

บริเวณพุทธาวาส และตามกุฏิพระภิกษุสงฆ์ มีความสะอาดสะอ้านร่มรื่น เยื้องมาด้านหน้าติดกับวิหาร มีการดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี แต่ด้วยความที่วัดเพลงวิปัสสนาตั้งอยู่ในชุมชน จึงมีคนนิยมนำรถมาจอดไว้ ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่ง มีเศษกระ ดาษและถุงพลาสติกตกกองอยู่ แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ถ้าปล่อยไว้นานวัน คงดูไม่จืดแน่

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด