พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดโต่งโต้น จ.นครราชสีมา จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สร้างพระประธาน
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดโต่งโต้น จ.นครราชสีมา จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สร้างพระประธาน PDF พิมพ์ อีเมล

วัดโต่งโต้น จ.นครราชสีมา จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สร้างพระประธาน

พระครูสิริปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และเจ้าคณะตำบลหมูสี เปิดเผยว่า ด้วยวัดโต่งโต้น กำหนดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ (ปางประธานพร) องค์หน้าตัก 9 วา 9 นิ้ว (กว้าง 18 เมตร ความสูง 27 เมตร) ประดิษฐานไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาและใช้เป็นศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานปฏิบัติธรรม อบรมสอน กัมมัฏฐาน สำหรับพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั่วไปที่ได้สักการบูชา


ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นตอนการสร้างนั่งร้านจับสเกลขึ้นโครงเหล็กเต็มองค์พร้อมติดตะแกรงหุ้มโครงเหล็กและการปั้นขยายรูปต้นแบบพระพุทธรูป (พระพุทธรูปปางประทานพร) ด้วยเทคนิคโฟม ติดตั้งเป็นชิ้นส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนพระเกศ เศียร ไหล่ ลำตัว แขน หน้าตักพระและฐานบัว เป็นต้น ตั้งงบประมาณไว้ 8,000,000 บาท ซึ่งวัดโต่งโต้น ยังไม่มีเจ้าภาพ ที่จะร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างรายการชิ้นส่วนต่างๆดังกล่าวที่จะดำเนินการต่อ

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ใจบุญมีจิตเป็นกุศลในพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างคุณงามความดี ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อเป็นต้นบุญสร้างพระเต็มองค์ จำนวน 199 กอง กองละ 9,999 บาท จองเจ้าภาพกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย.2556 ถวายผ้าป่าสามัคคี หรือเป็นเจ้าภาพรายการชิ้นส่วนต่างๆ หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา วัดโต่งโต้นจะนำจตุปัจจัยที่ได้ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้ เป็นต้นบุญสร้างองค์พระเต็มองค์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และจารึกชื่อของท่านไว้ที่แท่นพระประธานปางประทานพรองค์ด้วย เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป บริจาคได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะตำบลหมูสี เขต 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08-8482-2055