พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วัดไชยทิศวัดไชยทิศ เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ด้านทิศตะวันออก ด้านหน้าวัดมีเขตติดต่อกับคลอง เรียกกันว่าคลองวัดไชยทิศ ด้านทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับคูและที่ของเอกชน มีทางเดินออกทางรถไฟสายใต้ ด้านทิศตะวันตก ด้านหลังวัดมีเขตติดต่อกับที่ของเอกชน ด้านทิศใต้มีเขตติดต่อกับคู และที่ของเอกชน มีทางเดินออกซอยอำนวยผล

ประวัติการสร้างวัด ยังไม่พบหลักฐานทางเอกสารว่าท่านผู้ใดได้สร้างขึ้น และสร้างขึ้นแต่ครั้งใด

อาศัยคำบอกเล่าจากท่านผู้ใหญ่ที่เล่าบอกสืบๆ กันมาว่า วัดไชยทิศได้สร้างขึ้นพร้อมกับวัดไชยชิต คือ วัดบางขุนนนท์ ซึ่งบางท่านเล่าว่า เจ้าสามกรมฝ่ายพระราชวังหลัง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นหลังจากมีชัยชนะต่อข้าศึก

ถ้าวัดไชยทิศได้สร้างขึ้นพร้อมกับวัดไชยชิต(บางขุนนนท์) สมจริงตามคำบอกเล่า สันนิษฐานได้ว่า วัดไชยทิศได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะ

ตามพื้นระหว่างอุโบสถกับวิหาร ได้พบอิฐก้อนใหญ่ที่เรียกกันว่า "อิฐแปดรู" เป็นจำนวนมาก อิฐดังกล่าวนี้เป็นหลักฐานวิชาการในด้านโบราณคดี ยุติว่าเป็นอิฐที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

จากหลักฐานทางเอกสาร ซึ่งเป็นผลงานการค้นคว้าของ น. ณ ปากน้ำ ได้กล่าวถึงเรื่องวัดไชยชิต (บางขุนนนท์ และวัดไชยทิศ ไว้ในหนังสือเรื่องศิลปในบางกอก ความตอนหนึ่งว่า "วัดไชยทิศ จากวัดบางขุนนนท์ ถ้าเดินข้ามสะพานออกทางหลังวัดจะไปทางรถไฟ แล้วก็เลี้ยวขวาเดินไปตามทางรถไฟระยะทางประมาณ 300 เมตร จะถึงสะพานข้ามคลองเล็กให้เลี้ยวลงทางซ้ายมือ มีป้ายบอกว่าวัดไชยทิศ ฯลฯ สิ่งวิเศษที่อยู่ในพระอุโบสถนั้นก็คือ ภาพเขียนสมัยกรุงศรีอยุธยา งามวิเศษมาก"

วัดไชยทิศส่วนคำเล่าบอกที่ว่า วัดไชยทิศ สร้างขึ้นตามพระเจ้าสามกรมนั้นน่าจะเป็นการซ่อมแซมวัดขึ้นใหม่ในยุคหลัง คือ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

บรรยากาศในบริเวณวัดไชยทิศ ถือว่ามีความสงบร่มรื่นพอสมควร กุฏิสงฆ์เป็นทรงไทย ตั้งไว้เป็นหมู่แถวอย่างมีระเบียบ มีความสะอาดตา

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัด มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ทำให้วัดแลดูร่มรื่น

บริเวณด้านในวัด เป็นที่ตั้งของอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตามซอกมุมของวัดและใต้พุ่มไม้ มีคนนำเศษกระดาษและถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ตกกองอยู่ แม้จะมีจำนวนไม่มาก

แต่ถ้าปล่อยไว้นานวัน คงดูไม่จืดแน่

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด