พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง วันสงกรานต์ 2554 กิริณีเทวี-นั่งหลังช้าง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วันสงกรานต์ 2554 กิริณีเทวี-นั่งหลังช้าง PDF พิมพ์ อีเมล

วันสงกรานต์ 2554 กิริณีเทวี-นั่งหลังช้าง

ความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ เป็นคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่า เมื่อครบวาระที่กำหนดให้เป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ (คือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนกลับเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้ง หลังจากโคจรไปตามราศีต่างๆ จนครบ 12 เดือน หรือ 365 วัน)

เมื่อนั้น นางเทพธิดาทั้ง 7 นาง จะผลัดเวรกันมารับหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมผู้เป็นบิดา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในถ้ำคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ออกไปแห่พร้อมทวยเทพเวียนรอบเขาพระสุเมรุ ผ่านโลกมนุษย์ เพื่ออำนวยความเป็นสิริมงคลแก่คนทั้งหลาย แล้วจึงวกกลับไปยังเทวโลก อัญเชิญพระเศียรไปไว้ที่เดิม จนกว่าจะถึงวันมหาสงกรานต์ปีถัดไป

ซึ่งเทพธิดาที่ว่านี้จะมาในวันมหาสงกรานต์ดังกล่าว ผู้คนทั่วไปจึงเรียกว่า "นางสงกรานต์" โดยแต่ละนางจะมีชื่อเรียก ภักษาหาร อาวุธ และสัตว์ที่เป็นพาหนะแตกต่างกันตามแต่ละวัน

นอกจากในตำนานที่ว่านี้แล้ว อีกแห่งที่ปรากฏชื่อนางสงกรานต์คือ ใน "ประกาศสงกรานต์" ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นประกาศพระราชกฤษฎีกาเรื่องหนึ่ง ที่ราชการจะต้องประกาศให้ราษฎรในอาณาเขตได้ทราบเมื่อจะเปลี่ยนปีนักษัตร ศักราชใหม่

ทั้งนี้ เพราะในสมัยโบราณไม่มีสื่อหรือกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนสมัยนี้ จึงต้องใช้ประกาศสงกรานต์ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิต เช่น การแจ้งเกณฑ์น้ำฝนและน้ำท่าที่จำเป็นต่อการเกษตร การแจ้งกำหนดพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การแจ้งกำหนดศาสนพิธีประจำปี เป็นต้น

ในปัจจุบันประกาศสงกรานต์ แต่ละปีนอกจากจะพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ยังพบได้ในปฏิทินหลวงพระราชทาน เนื่องในวันปีใหม่ของทุกปีด้วย

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2554

ปีเถาะ มนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้ โทศก จุลศักราช 1373 ทางจันทรคติ เป็นปกติ มาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน

วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 เวลา 13 นาฬิกา 25 นาที 25 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่ว งา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จนั่งมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 17 นาฬิกา 31 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1373

ปีนี้ วันศุกร์เป็นธงชัย วันศุกร์เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดีเป็นอุบาทว์ วันอาทิตย์เป็นโลกา วินาศ

ปีนี้ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกใน โลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหา สมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังษาหาร จะบริบูรณ์

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

จากประกาศสงกรานต์สู่คำทำนาย

จากประกาศสงกรานต์ปี 2554 ข้างต้น นางสงกรานต์เสด็จนั่งมาบนหลังช้าง และวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันพฤหัสบดี วันเนาตรงกับวันศุกร์ และวันเถลิงศกตรงกับวันเสาร์ รวมคำทำนายแล้วมีว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

นอกจากนี้ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่และเจ้านาย พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป็นอันตราย แต่แม่หม้ายจะมีลาภ และบรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู ส่วนคำทำนายของล้านนาบอกว่า ปีนี้ฝนจะตกเสมอต้นเสมอปลายชอบตามฤดูกาล ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่จักมีอันตราย ช้างม้าวัวควายจักตายมากนัก ไพร่ราษฎรจักอยู่ดีมีสุข ขุนใหญ่ ปุโรหิต พระสงฆ์จักเป็นทุกข์ คนเกิดวันศุกร์มีเคราะห์ คนเกิดวันอาทิตย์มีโชค

อ่านดูแล้ว แม้จะค่อนข้างออกแนวร้ายมากกว่าดี แต่การที่นางสงกรานต์นั่งมาบนหลังช้าง ซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมงคล เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรา และยังทัดดอกมณฑา ซึ่งคนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นดอกไม้ทิพย์อยู่บนสวรรค์ และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความงดงาม ชวนมอง

เมื่อรวมกับภักษาหารของนางสงกรานต์ที่เป็นถั่วงา และประกาศสงกรานต์ที่ว่าเกณฑ์ธัญญาหาร ผลาหาร และมัจฉมังษาหาร จะมีบริบูรณ์ ก็น่าจะเป็นความหวังและกำลังใจแก่พวกเราได้ว่าพญาคชสารตัวนี้คงจะช่วยขับไล่ สิ่งร้ายๆ ให้ออกไป และนางกิริณีเทวีจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร

ส่วนคำทำนายที่ว่าทหารจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู ก็น่าจะแสดงถึงความสงบสุขของบ้านเมืองในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ร้าย ก็จะเป็นสิ่งเตือนให้เราได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท และรู้จักที่จะหาหนทางป้องกันไว้ล่วงหน้า ข้อสำคัญ ไม่ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้น หากเราทุกคนดำรงชีวิตอย่าง มีสติอยู่เสมอ

ย่อมจะต้องทำให้เราผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน

 
 

Main Menu

VirtueMart Login