พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง วิธีการอาราธนาพระเครื่อง และ วัตถุมงคล
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วิธีการอาราธนาพระเครื่อง และ วัตถุมงคล PDF พิมพ์ อีเมล

วิธีการอาราธนาพระเครื่อง และ วัตถุมงคล

พระเครื่องหมายถึงวัตถุที่เป็นรูปพระ ซึ่งอาจเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ได้ รูปพระสงฆ์ก็ได้ เรียกว่า พระเครื่อง ส่วนวัตถุมงคลเป็นคำรวมอาจใช้เรียกพระเครื่องด้วยหรือของมงคลอย่างอื่นด้วย เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวนพระ สายสิญจน์ เป็นต้น

การอาราธนาพระเครื่องเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะเป็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นตัวขึ้นรองรับสัมผัสกับคุณพระที่บรรจุ อยู่ภายใน เชื่อมโยงจิตของเรากับจิตของผู้เสกให้ถึงกัน และเป็นการรับรู้ว่าวันนี้เราจะแขวนหรือพกพาพระอะไร เมื่อต้องการความช่วยเหลือย่อมระลึกถึงได้ถูกองค์ มีขั้นตอนอันควรปฏิบัติ ดังนี้

นมัสการคุณพระพุทธเจ้าก่อนว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ (3 จบ)

กำหนดจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย โดยสวดว่า

พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัง ฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สวดอาราธนา คุณพระรัตนตรัยเป็นกลาง ๆ ว่า

พุทธังอาราธะนานัง ธัมมังอาราธะนานัง สังฆังอาราธะนานัง อุกาสะอาราธะนานังกะโรมิ ฯ

สวดพระคาถากำกับเฉพาะ ของวัตถุมงคลแต่ละสำนัก ยกตัวอย่าง เช่น

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด สวดว่า นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา 3 จบ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ สวดว่า นะโม พรหมปัญโญ 3 จบ
หลวงปู่เกษม เขมโก สวดว่า เขมะกะภิกขุง อาราธะนัง วันทามิหัง 3 จบ

หลวงพ่อกัสสปะมุนี สวดว่า นะโม อะโห โอม กัสสโปมุนิ อาราธะนัง 3 จบ

ดังนี้เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อจะเช่าพระเครื่องหรือรับวัตถุมงคลมาควรทราบคาถาที่ใช้บูชาด้วยจะเป็นการดี

คำอธิษฐาน

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอให้บังเกิดผลคือ
พระเมตตา พระมหาเสน่ห์ พระมหานิยม พระอุดมลาภ พระมหาลาภ พระมหาอุด อยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดอุปัทวันตราย หายตัวได้ ฯ

อัญเชิญคุณ พระรัตนตรัยและความศักดิ์สิทธิ์เข้าตัว สวดว่า
สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพะลัง อะระหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส
พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ ฯ

และเมื่อกลับบ้านจะพักผ่อนนอนหลับ ครั้นถอดสร้อยหรือวัตถุมงคลออกจากตัวนั้นให้กล่าวคำขมาโทษเสียก่อน

ด้วย ในแต่ละวันเราอาจบ้วนน้ำลายข้ามศีรษะท่าน กล่าวคำหยาบข้ามศีรษะท่าน บางคนก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ข้ามท่าน จึงควรเอาพระออกจากตัวหรือกลับสร้อยพระไปไว้ข้างหลังก่อนดื่มสุรา เป็นการถวายความเคารพทางหนึ่งด้วย

ลองตรึกตรองว่า ถ้าพระพุทธเจ้าก็ดี พระสงฆ์องค์ที่เรานับถือนักก็ดี มานั่งอยู่ตรงหน้า เราจะกล้าถ่มน้ำลายข้ามศีรษะท่านหรือไม่ จะกล้ายกแก้วเหล้าข้ามท่านหรือไม่ หาก เราให้ความยำเกรงในรูปเคารพของท่านนั้น ๆ เสมอด้วยองค์จริงแล้ว รับรองได้ว่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่บูชาอยู่จะแสดงอิทธิคุณออกมาให้ท่าน ได้ประจักษ์ชัดแก่ตัวท่านเอง

อาศัยเหตุที่เราอาจประมาทล่วงเกิน ท่านอย่างนี้จึงต้องขอขมาเมื่อถอดเก็บ มิใช่ถอดแล้วถอดเลยทำอย่างท่านไม่มีความสำคัญ เมื่อทำจิตกระด้างต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อย ๆ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เมื่อแขวนแล้วหลายคนไม่เคยพบอภินิหารหรืออานุภาพใด ๆ จากพระเครื่องเลย

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

ลูก...(ชื่อตนเอง)...ขอ ขมาโทษที่เคยล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในตลอดทั้งวันนี้

ขอ พระรัตนตรัยโปรดงดเว้นซึ่งโทษที่ล่วงเกินอันนั้น ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาคุ้มครองลูก...(ชื่อ)...มาตลอดวันและขอพระเมตตาคุ้ม ครองลูกตลอดคืน อย่าได้มีภยันตรายใด ๆ มากล้ำกรายได้เลย ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกตลอดกาลเทอญ ฯ.

 
 

Main Menu

VirtueMart Login