พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ไสยศาสตร์ วิธีการเลี้ยงกุมารทอง (ตามตำราเก่าๆของเกจิอาจารย์)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วิธีการเลี้ยงกุมารทอง (ตามตำราเก่าๆของเกจิอาจารย์) PDF พิมพ์ อีเมล

วิธีการเลี้ยงกุมารทอง (ตามตำราเก่าๆของเกจิอาจารย์)สำหรับการเลี้ยงกุมารทองนั้นท่านว่า ก่อนอื่นต้องทำเรือน ให้อยู่เสียก่อน ทำเป็นเรือนหลังเล็กๆ มีของเด็กเล่นจัดเตรียมไวให้ พร้อมสรรพไว้สำหรับให้กุมารทองเล่น ถึงเวลากินอาหารก็ให้เรียก เขามากินด้วย จะเรียกด้วยวาจาหรือระลึกเรียกด้วยจิตในใจก็ได้ ตามแต่จะสะดวกตามเหตุการณ์เรียกให้เขามาร่วมกินพร้อมกัน

แต่ตามที่เห็นๆกันหมู่ผู้เลี้ยงบูชากุมารทองในทุกวันนี้เขานิยม ตั้งหิ้งบูชาแยกไว้ต่างหากจากที่บูชาพระ หรือบางบ้านก็ใช้หิ้งพระ นั่นแหละเป็นที่บูชา แต่วางเป็นสำดับต่ำๆ ลงมา ถึงเวลาก็จัดอาหาร คาวหวานมาถวายพระก็จัดเตรียมมาเซ่นสรวงกุมารด้วย แต่แยกเป็น คนละสำรับหรือบางทีก็บอกกล่าวให้ร่วมกันเป็นลูกศิษย์พระเลยก็มี

เคยถามผู้ที่เลี้ยงกุมารทองซึ่งจัดวางรวมไว้ในที่บูชาพระดัง กล่าวว่า ทำไมจึงได้จัดวางไว้อย่างนั้น เพราะกุมารทองนั้นจะว่าไป แล้วก็เป็นวัตถุที่จัดสร้างด้วยอำนาจฤทธิ์วิชาและคาถาอาคม โดยอัญเชิญจิตวิญญาณเข้ามาสิงสู่เพื่อให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชขึ้น หากมาอยู่ รวมกับพระจะเป็นการควรแล้วหรือ กุมารทองจะไม่เสื่อมเดชหรือ อย่างไร

ได้รับคำตอบว่าเลี้ยงไว้ให้อยู่กับพระนั่นแหละดี อยู่ใกล้พระ จะได้คอยรับใช้พระ ได้เรียนศีลธรรมจากพระ กุมารจะได้ไม่ชุกซน ดื้อรั้น นั่นก็เป็นทัศนะคติที่จะคิดเห็นคิดอ่านกันไปของแต่ละบุคคล ส่วนการใช้กุมารทองนั้น ท่านว่าเป็นการใช้ทรงวิญญาณ ไม่จำเป็นต้องพกพาเอากุมารทองติดตัวไปด้วย เพียงแต่บอกกล่าว เรียกใช้ด้วยวาจาหรือนึกเรียกหามาใช้ทางจิตก็เป็นอันใช้ได้แล้ว

ตามตำราเก่าๆ ที่บันทึกเอาไว้โดยเกจิอาจารย์ผู้ชำนาญการด้าน กุมารทองมีไว้ว่า กุมารทองนั้นมีคุณแก่ผู้เป็นเจ้าของหลายประการ กล่าวคือสามารถเรียกใช้ให้ติดตามไปช่วยเหลือในกิจการต่างๆ ของ เจ้าของได้ สามารถใช้ให้ไปสืบข่าวที่ต้องการรู้ในระยะไกลๆ โดยเจ้า ของไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง กุมารทองจะกลับมาส่งข่าว ให้รู้ด้วยการกระซิบบอก ทั้งยังสามารถบอกกล่าวเตือนภัยที่จะมีมา ถึงเจ้าของได้ล่วงหน้าด้วย สามารถบอกโชคให้ลาภหรือดลบันดาล โชคลาภความรํ่ารวยแก่เจ้าของ เป็นองครักษ์ประจำตัวคอยปกป้อง เหตุร้ายมี่
อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าของ หรือแม้เป็นผู้ขจัดทำร้ายคู่อริศัตรู ให้สินสูญก็ทำได้ สามารถเป็นหูเป็นตาปกป้องทรัพย์สิน ดูแลความ สงบเรียบร้อยภายในบ้าน ปกป้องเป็นเสมือนเป็นยามรักษาความ ปลอดภัยในเคหสถานได้เป็นอย่างดี ฯลฯ

แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกุมารทองนี้ท่านว่าแม้จะมีคุณต่อ ผู้เป็นเจ้าของอย่างมากมายก็ตาม แต่ก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงคนที่มีฤทธิ์ มีเดชซึ่งยังคงมีอารมณ์รักอารมณ์ชังอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเป็นแต่อยู่ ร่วมกันโดยไม่เห็นตัวตนเท่านั้น การเลี้ยงจึงควรเลี้ยงด้วยความระมัด ระวังไว้บ้าง มิฉะนั้นกุมารทองก็อาจพยศบันดาลผลร้ายด้วยฤทธิ์แห่ง กุมารทองในบางสิ่งบางอย่างให้แก่เจ้าของได้เช่นกัน

 
 

Main Menu

VirtueMart Login