สติกเกอร์ 3M ศิษย์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท รุ่นบูชาครู ปี2561 พิมพ์

สติกเกอร์ 3M ศิษย์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท รุ่นบูชาครู ปี2561

 

สติกเกอร์ 3M ศิษย์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) จ.ชัยนาท รุ่นบูชาครู ปี2561