สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ จัดงานทำบุญข้าวสาก ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย.2556 พิมพ์

สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ จัดงานทำบุญข้าวสาก ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย.2556

นายเดชดวง อินทรกำแหง นายกสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานประเพณีทำบุญเดือนสิบสองเหนือที่มีการทำบุญอุทิศถึงบุพการีและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่าทำบุญตานก๋วยสลาก ซึ่งเหมือนกับประเพณีของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกว่าทำบุญข้าวสาก


โดยพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงไม่ลืมประเพณีวัฒนธรรมของตน จึงได้กำหนดจัดงานทำบุญข้าวสากเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2556 กำหนดจัดขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย.2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และยังถือเป็นการพบปะสังสรรค์ของพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับประเพณีการทำบุญข้าวสากปี 2556 คณะกรรมการสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ จัดเตรียมของไว้ทำบุญ เป็นชุดไทยทานให้บูชาชุดละ 100 บาท เพื่อนำไปถวายเป็นสลากภัต ส่วนปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร ชุดละ 200 บาท โดยพิธีถวายสลากภัตทำบุญข้าวสาก จะใช้วิธีจับสลาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังผู้ที่ล่วงลับ เสร็จพิธีนี้แล้วจะมีพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีทั้งหมด จึงเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานใน จ.เชียงใหม่ และใกล้เคียงมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน