พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพิธีมังคลาภิเษก เข็มที่ระลึก 100ปี พระสังฆราช
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพิธีมังคลาภิเษก เข็มที่ระลึก 100ปี พระสังฆราช PDF พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพิธีมังคลาภิเษก เข็มที่ระลึก 100ปี พระสังฆราช


นับเป็นมงคลวโรกาสที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธบริษัทอีกวาระหนึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขสงฆ์ไทย ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532

ตลอดเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งนี้ พระองค์ทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในฐานะประมุขสงฆ์สูงสุด

พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระศาสนกิจได้ครบถ้วน ทรงเป็นผู้ปกครองอันเที่ยงธรรมมั่นคงในพระธรรมวินัยยิ่ง

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556

วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศ" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลที่มีพระดำริให้สร้าง เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556 มีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร

ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล "คชวัตร" ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา 100 ปี"

ส่วนด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ส่วนด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556"

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2556 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 และเหรียญพระรูปเหมือนฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้งเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ระลึกเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพนม ศรศิลป์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ได้ผ่านการประกอบพิธีมังคลาภิเษกเพื่อเป็นพุทธคุณและเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพจองเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าด้วยพุทธคุณทั้งปวง เหมาะสำหรับการประดับไว้บูชาและเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำในการร่วมบำเพ็ญพระกุศล โดยเปิดให้เช่าบูชาเข็มที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.2556 เป็นต้นไป

แหล่งข่าวจากหนังสือ พิมพ์ข่าวสดข่าวสด

คอลัมม์ข่าวนี้ทางเว็บไม่มี วัตถุมงคลหรือพระเครื่องให้เช่าบูชา ถ้าข้อความข่าวหรือบทความไหนทางเว็บมีให้บูชา จะแจ้งในคอลัมม์ข่าวและบทความนั้นๆเลย ขอความร่วมมืออ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ต้องการบูชาพระเครื่องต่างๆ ของทางเว็บที่มีให้บูชา ให้ดูที่เมนู รายการพระเครื่อง ที่ด้านบนสุด และซ้ายมือด้านบน ของทุกหน้าเพจ