พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง สุดยอดเหรียญพระพุทธ หลวงพ่อพระมงคลบพิตร ปี 2460
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


สุดยอดเหรียญพระพุทธ หลวงพ่อพระมงคลบพิตร ปี 2460 PDF พิมพ์ อีเมล

สุดยอดเหรียญพระพุทธ หลวงพ่อพระมงคลบพิตร ปี 2460

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อพระมงคลบพิตร" เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยการตีบุด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ นับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด มีขนาดความกว้างถึง 9.59 เมตร สูง 12.60 เมตร เฉพาะฐานสูงประมาณ 4.50 เมตร เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก พม่าเอาไฟเผาพระวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตรเพื่อจะลอกเอาทอง แต่ด้วยอภินิหารแม้พระวิหารจะพังเสียหายหมด แต่องค์หลวงพ่อพระมงคลบพิตรยังคงประดิษฐานอยู่เหมือนเดิมเพียงชำรุดเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น

"พระมงคลบพิตร" ไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างในรัชกาลใดแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เพราะพระพักตร์แม้จะมีลักษณะค่อนข้างเป็นวงรีแล้ว แต่ก็ยังคงเห็นเค้าพระพักตร์เป็นเหลี่ยมอยู่ ซึ่งเป็นพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนต้น เมื่อพิจารณาถึงเส้นพระขนงที่โค้ง ก็จะพบว่าเป็นศิลปะที่ผสมผสานกับศิลปะสุโขทัยอีกด้วย องค์พระก่อด้วยอิฐแล้วหุ้มสำริดแผ่น นับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทย

จากหลักฐานมีอยู่ว่า เมื่อปีพ.ศ.2146 พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯให้ชะลอหลวงพ่อวัดมงคลบพิตร จากด้านตะวันออกของวังหลวงมาไว้ทางด้านตะวันตก ณ ที่ประดิษ ฐานปัจจุบัน และยังได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระมณฑปที่มีลักษณะเช่นเดียวกับมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีสวมไว้ด้วย

ในสมัยพระพุทธ เจ้าเสือ เกิดอสุนีบาตต้องยอดพระมณฑป เกิดไฟไหม้พังลงมาต้องพระศอของพระมงคลบพิตรหัก พระ องค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อเครื่องบนออกแล้วสร้างใหม่เป็นพระวิหาร แต่คงทำเครื่อง ยอดอย่างมณฑปของเดิม ต่อมาในสมัยพระเจ้าบรมโกศได้โปรดเกล้าฯให้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์เป็น แม่กองบูรณปฏิสังขรณ์ และได้รื้อยอดมณฑปเดิมเปลี่ยนเป็นพระวิหาร

ต่อมาในราวปีพ.ศ. 2460-2463 พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ได้ซ่อมพระเมาฬีและพระกรข้างขวาที่เสียหาย ในการนี้ท่านได้สร้างเหรียญหลวงพ่อพระมงคลบพิตร รุ่นแรกขึ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญ โดยสร้างเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อทองแดงไม่มีกะไหล่ และเนื้อเงินมีกะไหล่ ปลุกเสกในพระวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตร โดยมีหลวงพ่อพระมงคลบพิตรเป็นพระประธานในพิธีปลุกเสกนี้

วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย เดิมอยู่ทางทิศตะวันออกนอกพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรด ให้ย้ายมาไว้ทางด้านตะวันตก ที่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันและโปรดให้ก่อมณฑปสวมไว้

ครั้นถึงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสุนีบาต ทำให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตรเสียหายจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ พระวิหารและองค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ฝีมือไม่งดงามอ่อนช้อยเหมือนเก่า บริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นสนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

พุทธลักษณะของ "เหรียญหลวงพ่อพระมงคลบพิตร ปี 2460" เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ห่วงเชื่อม ลักษณะพิมพ์ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อพระมงคลบพิตรประทับนั่ง ปางมารวิชัย ตรงกึ่งกลางบนฐานแบบแท่นมีอักษรทั้งซ้ายขวาขององค์พระว่า "พระปฏิมากร" และ "มงคลบพิตร" ใต้ฐานมีคำว่า "ศรีอยุธยา" ส่วนพิมพ์ด้านหลังมียันต์ "อุณาโลม" ขนาดใหญ่ขอบล่างสุดของเหรียญไปจนถึงเกือบจะบนสุดของขอบเหรียญ

เรื่องพุทธคุณดีครบทุกประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานัปการ เสริมความเป็นสิริมงคล ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

คอลัมน์ มุมพระเก่า
อภิญญา

 
 

Main Menu

VirtueMart Login