พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน) PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน)

หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน)


พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ) วัดป่าสำราญนิวาส อ.เกาะคา จ.ลำปาง

“หลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านเป็นที่เคารพนับถือ ท่านมีความเชื่อมั่นใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ และเหตุนี้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูหา และสาธุชนทั่วไปสมควรปฎิบัตืตามปฏิปทาของท่านด้วย คือหลวงปูบุดดา ถาวโร เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แท้จริงพร้อมทั้งมั่นคงในศีล ในสมาธิ ในปัญญาอีกด้วย สามารถละกิเลสได้

ก็เพราะท่านเชื่อในพุทโธ ธัมโม สังโฆ และเชื่อมั่นในพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ด้วยความแน่วแน่แท้จริง และถือเอาปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกเป็นแบบอย่างของท่านได้นำมาปฏิบัติ ท่านจึงเป็นพระสุปฏิปันโน ดังเหมือนสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต สืบมาถึงปัจจุบัน ได้กล่าวมาโดยย่อเพื่อเป็นสังฆานุสสติ แก่หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง” (อายุ ๑๐๐ ปี ๕ ม.ค. ๒๕๓๖)

 
 

Main Menu