พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้ได้รับพุทธพร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้ได้รับพุทธพร PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้ได้รับพุทธพร
 

 

พระโพธินันทมุนี วัดบุรพาราม จังหวัดสุรินทร์ทุกครั้งที่พระสงฆ์สวดยะถา สัพพี ให้พรหลังจากพิธีบางอย่างจบลงแล้ว ก็จะลงท้ายด้วยคำว่า อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ดังนี้ หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวไทยทั่วไป เมื่อถึงคราวอวยชัยให้พรซึ่งกันและกันก็นิยมใช้คำลงท้าย ด้วยคำว่า ขอจงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
    
โดยมีความหมายว่า อายุ คือขอให้มีชีวิตยืนยงดำรงตนอยู่ได้นาน วรรณะ ขอให้มีผิวพรรณงาม ผ่องใสวิไลตา สุขะ ขอให้มีความสุขกายสบายใจไร้กังวลทั้งปวง พละ ขอให้มีกำลังพลังกายใจสูง มีสุขภาพ อนามัยดี เป็นต้น

พรสี่ประการนี้แล เป็นยอดแห่งความปรารถนาของมนุษย์ เพรามนุษย์สมบัติ คือสมบัติภายในที่เป็น ส่วนแห่งอัตภาพของคน สำหรับรองรับสมบัติภายนอก คือนอกกาย อันได้แก่ ยศถาบรรดาศักดิ์ และแก้วแหวนเงินทอง เป็นต้นฯ เป็นการยอมรับว่า ถ้าใครได้รับพรสี่ประการนี้ครบทั้งหมด ก็นับว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีบุญวาสนาสูง และโชคดีอย่างยิ่งแต่เท่าที่ได้พบเห็นมาแล้วโดยทั่วไป มักจะได้รับพรไม่ครบทั้งสี่ปราการ

คือ เมื่อมีอายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีไปแล้ว ก็มีเพียงพรข้อที่หนึ่งเท่านั้น คืออายุ ส่วนสามข้อท้ายแทบไม่มีเหลือ หรือเหลือน้อยเต็มที หรือถึงจะมีโอกาสอยู่ต่อไปอีกได้นานแค่ไหน ก็เหลือเพียงอายุเท่านั้น ส่วนสามข้อท้าย ก็ยิ่งเหือดหายเข้าไปอีก แล้วยังจะอยากอยู่นานต่อไปอีกหรือ
    
ทีนี้นัยตรงกันข้าม หากท่านผู้ใด ได้รับพรครบหมดทั้งสี่ประการดังกล่าวแล้ว เขาจะอยู่นานกี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่นปีก็ได้ หรือจะคอยดับพร้อมกับดวงอาทิตย์เลยก็ได้ โปรดตริตรองดูต่อไปเอง
    
สาธูชนทั่วไปยอมรับด้วยความสนิทใจแล้วว่า หลวงปู่บุดดา พระคุณท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พรสี่ประการอย่างครบถ้วน เพราะแม้อายุจะยืนนาน ผ่านร้อยปีไปแล้วก็ตาม แต่วรรณะ ผิวพรรณ ผ่องใสอยู่เสมอ พร้อมด้วยพลังแห่งความสุขกายสุขใจ สติสัมปชัญญะ และพรหมวิหารธรรม ยังคงเพียบพร้อมสมบูรณ์และรุ่งเรืองอยู่เสมอ

 
 

Main Menu