พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ

    
พระเดชพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมอันสูงสุด ยากที่จะหาผู้มาเปรียบเทียบได้ในโลกนี้ ท่านเป็นดวงประทีปส่องทางให้ลูกหลาน และมวลมนุษยชาติที่ใฝ่ธรรมได้หลุดพ้นจากกรรมในวัฎฎะ โดยไม่เห็นแก่ความลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย แม้อายุของท่านวัยเกือบร้อยปี ท่านก็อดทนเดินทางไปโปรดญาติโยมและพุทธบริษัทด้วยจิตที่แจ่มใสอยู่เสมอ บางครั้งร่างกายของท่านอาพาธ ท่านก็เมตตาสงเคราะห์เท่าที่โอกาสจะอำนวยท่านปรารถว่า “กายสังขารป่วย แต่จิตสังขารไม่ป่วยตามก็แล้วกัน” ด้วยพระเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์แห่งองค์ท่าน ลูกหลานทั้งหลายจึงเทิดทูนพระคุณหลวงปู่ไว้เหนือเศียรเกล้า
    
ในวาระอันเป็นมหามงคลเจริญอายุ ๑๐๐ ปี ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลให้พระคุณหลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน ธรรมใดที่พระคุณหลวงปู่พ้นแล้ว ขอให้ลูกได้พ้นตามหลวงปู่ด้วยเทอญ.

สมใจ บัวพึ่งน้ำ

 
 

Main Menu