พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน

เนื่องในวาระดิถิ อันเป็นมงคลอันประเสริฐ เจริญอายุ ๑๐๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่บุดดา แห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุข ข้าพเจ้าและญาติธรรมศิษย์สานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ต่างมีความปีติยินดีที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้กราบไหว้และฟังธรรมจากพระอริยเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ความกรุณาอันบริสุทธิ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่าน เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยถือองค์
    
ข้าพเจ้าเคยได้มีโอกาสได้กราบนมัสการและสนทนาธรรมกับท่าน สิ่งที่ข้าพเจ้ามความประทับใจมากเป็นพิเศษคือ แววตาของท่านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากผล แห่งการปฏิบัติปฏิบัติชอบมาเป็นเวลาอันยาวนาน
    
พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ปฏิบัติศาสนกิจและประพฤติธรรม ผ่านความยากลำบากจากการเบียดเบียนของหมู่มารทั้งหลาย ท่านจึงต้องมีความขันติ อดทนเป็นอย่างสูง จึงจะได้มาเป็นพระอริยเจ้ารูปหนึ่ง
    
ประเทศไทยเรานั้น นับว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากประเทศหนึ่งในโลก เพราะมีพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสั่งสอนพระธรรมให้กับพุทธศานิกชนทั้งหลายอยู่เป็นจำนวนมากและหลวงปู่ของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระอริยเจ้าเหล่านั้น ที่ได้ปฏิบัติศานกิจที่ดีตลอดมา
    
เนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บุดดา มีอายุ ๑๐๐ ปี ข้าพเจ้าและญาติธรรมทั้งหลายขออ้างเอคุณพระศรีพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธานุภาพ พระสังฆานุภาพ บารมีธรรมแห่งองค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลผนวกกับอำนาจแห่งกุศลบารมีธรรมเหล่าใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมา จงมาดลบันดาลให้พระเดชพระคุณหลวงปู่มีสุขภาพแข็งรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน ขอหมู่มารอย่าได้มาแผ้วพานให้เกิดความละคายเคืองต่อหลวงปู่ ขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุยืนยาวนานยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.


พระสมันตา มาลปะสังฆัน รินโปเช สมาคมจันทรากีรติ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเกษตร พก) อ.เมือง จ.นครนายก
   

 
 

Main Menu