พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น) PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น)

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น)

พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น เจ้าคณะตำบลบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    
พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดของเกล้ากระผม ท่านเป็นพระที่เรียบง่าย ท่านมีเมตตาเสมอเหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เข้านมัสการ ท่านจะวางตัวพอดี และพระคุณท่านมักจะสอนพระและบุคคลใกล้ชิดให้รู้จักพอดีเช่นกัน

กระผมจึงเคารพนับถือพระคุณท่าน และศรัทธาในปฏิปทาในการปฎิบัติของพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระอรหันต์ของเกล้ากระผม.

อนึ่ง นอกจากหลวงปู่จะมีพรสีประการอยู่ครบในองค์ท่านแล้ว หลวงปู่ยังเป็นที่ตั้งหรือเป็นบ่อเกิดของพรสี่ ให้แก่บรรดาสานุศิษย์ ผู้มาแล้วจากสารทิศเพื่อกราบไหว้หลวงปู่อีกด้วยฯ เพราะจากพระคาถาประสาทพรของพระสงฆ์ที่เราได้รับฟังเป็นประจำว่า “อะภิวา ทะนะสีลิสสะ นิจจัง วฑฒาปะจายิโ จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง”  แปลว่า พรสี่ประการคือ อายุ ความเป็นผู้มีอายุยืน วรรณะ ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม สุขะ

ความเป็นผู้มความสุขกายสุขใจ พละความเป็นผู้มีกำลังสุขภาพดี ทั้งสี่อย่างนี้ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ ดังนี้

ด้วยเหตุดังนั้น ผู้ปรารถนาความเจริญด้วยพรสี่ประการ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย เพียงประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะเคารพกราบไหว้ต่อท่านผู้เจริญแล้ว โดยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิเช่นหลวงปู่เป็นต้น กระทำอยู่โดยเป็นปกติเช่นนี้แล้ว จะต้องได้รั้บพรสี่ประการคือเป็นผู้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อย่างแน่นอน

เนื่องในศุภวารดิถีกรณีพิเศษที่หลวงปู่เจริญโดยอายุถึงร้อยปีในกาลครั้งนี้ บรรดาปวงสานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือในหลวงปู่ พร้อมกันตั้งใจจอดจิตอธิษฐาน อ้างถึงอานุภาพพระรัตนตรัยและคุณธรรมภูมิธรรมที่หลวงปู่ได้เข้าถึงแล้วนั้น พึงเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนเนื่อง ให้หลวงปู่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยู่ยั่งยืนยงนานต่อไปอีก เพียงพระชนมายุของพระอานนท์ พุทธอนุขา ด้วยเถิด

 
 

Main Menu