พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา PDF พิมพ์ อีเมล

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา

ข้าพเจ้ามิใช่นักเขียน ข้าพเจ้าเขียนออกมาจากความรู้สึกและความทรงจำที่ได้พบเห็นตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่มีโอกาสอยู่รับใช้ใกล้ชิดพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรมสูง รักสันโดษในสิ่งที่มี ท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากใครเพื่อตัวท่านเอง ทั้งยังทำปฏิปทาเป็นแบบอย่าง ให้สานุศิษย์เหมาะสมแล้วที่เป็นพระอริยะสาวก เป็นทักขิไนยบุคคลในพระศาสนาแม้ข้าเจ้าเองที่มีโอกาสบวชในบวรพุทธศาสนา ก็เพราะพระคุณท่านแนะนำเช่นกัน ข้าพเจ้าบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ ขณะนั้นอายุได้ ๙ ปี ได้มีโอกาสปรนนิบัติอุปฎฐากอยู่ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ ในระหว่างนั้นสอบได้นักธรรมเอก ขณะนี้กำลังศึกษาบาลีเปรียญธรรมประโยค ๕ ณ วัดแจ้งพรหมนคร เมื่อมาศึกษาต่อ พระคุณหลวงปู่ยังอุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษา และมาดูแลเสมอ
   
ความเมตตาที่พระคุณท่านมีแก่ข้าพเจ้าตอนเป็นสามเณรน้อยมีมากล้น ท่านเคยห่มจีวรทำอังสะ ซึ่งทำจากผ้ารัดอกให้ข้าพเจ้าโดยเฉพาะในวันเย็บอังสะไฟดับท่านก็ยังนั่งเย็บทั้งๆที่มืออยู่ โยมแม่ข้าพเจ้าถามพระคุณหลวงปู่ว่าเห็นหรือเจ้าคะ พระคุณหลวงปู่ตอบว่า “ไฟในสว่างกว่าไฟนอก” นอกจากี้ท่านยังเมตตาทำที่กรองน้ำจากกระป๋องแป้ง ตอนนั้นพระคุณท่านยังแข็งแรง ทำไว้มากทำด้วยมือของท่านเอง ข้าพเจ้ายังเคยเข้าไปช่วยทำ ท่านเมตตาแจกให้กับพระภิกษุและสามเณร ข้าพเจ้ายังเก็บไว้หนึ่งอันเลย พระคุณหลวงปู่เมตตากับข้าพเจ้ามากมาย เช่น สอนธรรมะ โลกุตตรธรรม สอนให้เทศน์ และให้โอกาสได้ไปเทศน์ที่บ้านญาติโยมและที่วัดหลายครั้ง พระคุณท่านให้ความเมตตาทุกคนที่มาสัมผัสกับท่าน ทุกคนยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านมีเมตตาสูงจริง ๆ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ไม่ละเว้น

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ ในคืนวันฝนตกหนัก มีสุนัขตัวหนึ่งหลบฝนขึ้นไปนอนบนเตียงของหลวงปู่ ลูกศิษย์ก็หลับไม่รู้เรื่อง ตื่นขึ้นมาเห็นพระคุณหลวงปู่ท่านไม่จำวัตร นั่งอยู่ในกลดและไม่ได้อยู่รูปเดียว มีสุนัขนอนอยู่ด้วย ขี้ดินขี้โคลนเลอะเทอะเต็มที่นอนท่าน หลังจากได้ไล่สุนัขไปแล้วจึงเรียนถามพระคุณท่านว่า สุนัขขึ้นไปนอนบนเตียงพระคุณหลวงปู่ไม่รู้หรือครับ พระคุณท่านตอบอย่างเมตตาว่า รู้ มันขึ้นมาตอนดึก ฝนมันตกหนัก มันหนาว มันมาขออาศัยเรา นี่ก็ชี้ให้เห็นว่า พระคุณหลวงปู่มีเมตตาธรรมมากล้นเกินกว่าจะพรรณนา ถึงขณะนี้เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปกราบท่าน แม้สังขารร่างกายจะทรุดโทรมลงไปกว่าเดิม แต่แววตาแห่งความเมตตาและเด็ดเดี่ยวของพระคุณท่านยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง...

สามเณร สีห์พจน์ แพร่ชินวงศ์

 
 

Main Menu