หัวนอโม (นะโม) ดีทางด้านศิริมงคล พิมพ์

หัวนอโม (นะโม) ดีทางด้านศิริมงคล

         หัวนะโมหรือที่ปักษ์ใต้เรียกว่า  หัวนอโมคือหัวแหวนเล็ก ๆ หล่อด้วยเงินโบราณตรงกลางเป็นอักขระขอมตัวนะ  อยู่ภายในบ่อวงกลมตื้น ๆ เล่ากันว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดโรคห่าระบาดขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราช  ในหลวงจึงรับสั่งให้สร้างหัวนะโมขึ้นแล้วประจุผงพระพุทธคุณอันวิเศษที่สำเร็จขึ้นจากพระอาจารย์ผู้มีกฤตยาคมสูงลงในหัวแหวนนั้น  โปรดเกล้าฯ  ให้นำหัวนะโมไปหว่านโปรยลงรอบเมืองนครฯ  ให้ทั่วหมดสิ้น 

         จากนั้นภายในไม่ช้าโรคอหิวาต์ก็สงบลง  ภายหลังได้มีผู้เก็บเอาหัวนะโมนี่มาทำเป็นหัวแหวน  ถือว่าเป็นสิ่งที่นำความมงคลมาสู่ตนประการหนึ่ง ปัจจุบันนี้ได้เกิดมีหัวแหวนนะโมนี้ปลอมแปลงขึ้นแล้ว  แต่เนื้อเงินที่ทำปลอมนั้นมีสีดำ  และของปลอมนั้นมิได้มีการประจุผงพุทธคุณอันวิเศษแต่ประการใดลักษณะผิดกันกับของแท้มาก