พระเครื่อง
Home บทความ พระพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ (ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ (ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ) PDF พิมพ์ อีเมล

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ

ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ


สํ.ส. ๑๕/๒๔๘