พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ภูเรือ จ.เลย จัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า ประจำปี 2556
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


อ.ภูเรือ จ.เลย จัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

อ.ภูเรือ จ.เลย จัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า ประจำปี 2556

นายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลภูเรือจัดงานประเพณีลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงภูเรือ ไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ประจำปี 2556 อย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยได้รับความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จ

ในปีนี้จัดประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอภูเรือ ดังนั้น เทศบาลตำบลภูเรือและคณะกรรมการจึงออกประกาศข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในงานดังกล่าว ห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด ภายในงานและสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด

น.ส.รมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานส่วนกลาง สสส. เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลภูเรือเป็นต้นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ที่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน และนักเรียน จนประสบความสำเร็จ สสส.จึงสนับสนุนงบประมาณ ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนการจัดงาน จึงเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงไร้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2556 ที่หน้าเทศบาลตำบลภูเรือ