อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี 2556 พิมพ์

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี 2556

นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า อำเภอเกาะสมุย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี 2556 ในวันที่ 27 ต.ค.-4 พ.ย.2556 ณ บริเวณชายทะเลหน้าทอน หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของอำเภอเกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เชื่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระมารดา

เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แล้วอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่ามาจนถึงปัจจุบัน