พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล

เกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ

         เมื่อวานเอ่ยถึงเรื่องการเทศน์มหาชาติ ที่สำนักงานพระพุทธฯ เตรียมจัดมหกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่องชุดใหญ่ เพื่อช่วยภัยน้ำท่วม ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล ซ้ายมือองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

         ทำให้อยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเทศน์มหาชาติเสียในคราวเดียวกัน การเทศน์มหาชาติปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ ก็คือในช่วงนี้นี่เอง นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง

         พุทธศาสนิกชนชาวไทยนับถือกันมาแต่โบราณว่า เรื่องมหาเวสสันดรชาดกสำคัญกว่าชาดกอื่นๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกทั้ง 10 อย่าง คือ 1) ทานบารมี 2) ศีลบารมี 3) เนกขัมมบารมี 4) ปัญญาบารมี 5) วิริยะบารมี 6) สัจจะบารมี 7) ขันติบารมี 8) เมตตาบารมี 9) อุเบกขาบารมี 10) อธิษฐานบารมี  ดังนั้น จึงเรียกพระชาติสำคัญนี้ว่า "มหาชาติ"

         มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักก บรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์

         มหาชาติ ในสมัยปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.มหาชาติประยุกต์ พระครูพิศาลธรรมโกศล (หลวงตาแพร เยื่อไม้) วัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้คิดและให้คำๆ นี้ เมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ คือ ฟังรู้เรื่อง เข้าใจ ได้สาระ ไม่ง่วงน่าเบื่อหน่าย อีกทั้งประหยัดเวลาในการแสดง

         2.มหาชาติทรง เครื่อง มี 3 ลักษณะ คือ มีการปุจฉา-วิสัชชนา ถาม-ตอบในเรื่องเทศน์, มีการสมมติหน้าที่ เช่น องค์โน้นเป็นพระเวสสันดร องค์นี้เป็นพระนางมัทรี

             ในเทศน์มีแหล่ ทั้งแหล่นอก แหล่ใน มิใช่ว่าแต่ทำนองประจำกัณฑ์เท่านั้น

             แหล่นอก หมายถึง แหล่นอกบทนอกเนื้อความจากหนังสือ เป็นการเพิ่มเติมเข้ามา

             แหล่ใน หมายถึง แหล่ในเรื่อง เนื้อความตามหนังสือที่ยอมรับกัน เช่น ฉบับวชิรญาณ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

         3.มหาชาติ หางเครื่อง มีการแสดงประกอบที่เรียกว่า บุคลาธิษฐาน มีเฉพาะฆราวาสล้วนๆ เช่น เอาชูชกมาออกฉาก แต่ปัจจุบันชาวบ้านนิยมหาลิเกมาแสดง แล้วนิมนต์พระมาเทศน์ประกอบ

         โบราณาจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่าเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบ ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า

          โอกาส นี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติทรงเครื่องชุดใหญ่ ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2441-0902, 0-2441-4515

ได้ทั้งบุญกุศลและได้ช่วยบูรณะวัดที่ถูกน้ำท่วมทั่วประเทศ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ


คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา
กองพุทธสารนิเทศ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ