พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา เคล็ดลับความสุข
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เคล็ดลับความสุข PDF พิมพ์ อีเมล

เคล็ดลับความสุข

         มนุษย์เราทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดี และมีความสุขด้วยกัน ทั้งนั้น แต่น่าแปลกว่า ในขณะที่เราต้องการความสุข หรือ ความสบายกายสบายใจ มนุษย์เรากลับดำเนินชีวิตที่พาตัวเราเองไปสู่หนทางแห่งความทุกข์เสียเป็นส่วนใหญ่ และมีทุกข์ไม่จบสิ้นในทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงมีแนวทางให้พุทธศาสนิกชนได้เลือกปฏิบัติ

เป็น "เคล็ดลับแห่งความสุข" ที่แม้มิใช่ธรรมะโดยตรง แต่ก็เป็นกลวิธีที่เราทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขในเบื้องต้น

          1.ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ พระพุทธเจ้าบอกว่า "ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้" นั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่เป็นผู้ให้ ย่อมสร้างไมตรีให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี และเป็นมิตรต่อกัน

         2.หากัลยาณมิตร การมีเพื่อนที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและมีความหมายยิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อยเมื่อเราประสบความสำเร็จ ก็มีเพื่อนร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ หรือหากผิดหวัง พลาดพลั้งในชีวิตกัลยาณมิตรก็จะช่วยปลุกปลอบให้กำลังใจ หรือคอยแนะนำช่วยเหลือ

         3.ใช้ชีวิตเรียบง่าย ต้องรู้จักประมาณตนในทุกเรื่อง อย่าตกเป็นทาสของลัทธิบริโภคนิยม ที่ต้องวิ่งตามโลกไม่ได้หยุดได้หย่อน เพราะจะทำให้เราเหนื่อยเกินไป และสร้างความท้อแท้ให้แก่ชีวิตได้ง่าย

         4.คาดหวังให้น้อยลง ชีวิตคนเราที่เป็นทุกข์สารพัดทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการคาดหวัง ความคาดหวังเหล่านี้ทำให้เราต้องพบกับความผิดหวังอยู่เสมอ ดังนั้น จงตั้งความหวัง ในสิ่งที่เป็นไปได้ และไม่ยากจนเกินความสามารถของเรา หากไม่ได้ดังหวังก็ต้องหัดปลงเสียบ้าง

         5.ลดความโกรธหรือความเกลียดที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ให้น้อยลง ด้วยการอย่ามัวแต่เพ่งจับผิด แต่ให้ใช้หลักเมตตาและให้อภัย โดยเฉพาะกับคนหรือสัตว์ หรือหากยังทำใจเมตตาไม่ได้ อย่างน้อยก็ให้วางเฉย

         6.จงรักและพอใจงานที่ทำการที่เราจะรักงานที่เราทำได้ เราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ในงานของเรา เพื่อให้รู้จักงานของเราอย่างถ่องแท้ จนพัฒนางานให้ก้าวหน้า อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเราเองได้

         7.ทำตนใฝ่รู้อยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือทุกชนิด เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมภาษา ฯลฯ เพราะจะทำให้เราไม่ล้าสมัย หรือตกยุค แต่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นคนอมทุกข์ เหงาหงอย เพราะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับใครก็ได้

เคล็ดลับแห่งความสุข เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ยาก แต่สิ่งสำคัญ คือ ควรที่จะเริ่มต้นทำความตั้งใจเสียแต่บัดนี้

คอลัมน์ ศาลาวัด