พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน ถ่ายทอดความดี ผ่านงานสร้างสรรค์วรรณกรรม
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เชิญชวนเยาวชน ถ่ายทอดความดี ผ่านงานสร้างสรรค์วรรณกรรม PDF พิมพ์ อีเมล

เชิญชวนเยาวชน ถ่ายทอดความดี ผ่านงานสร้างสรรค์วรรณกรรม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ทันตสยาม จำกัด ในเครือของโรงพยาบาลธนบุรี


จัดโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน ในกรอบแนวคิด "ทำความดี....ไม่มีที่สิ้นสุด" เพื่อน้อมนำพระราชประสงค์ที่มุ่งปลูกฝังการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา รวมถึงเผยแพร่ผลงานเรื่องสั้นของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีของตน

สำหรับโครงการนี้มุ่งหวังให้เยาวชนได้ถ่ายทอดกิจกรรม เรื่องราว และประสบการณ์ในการทำความดีของตน หรือถ่ายทอดแนวคิดและเจตจำนงในการทำความดีด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมในลักษณะ "เรื่องสั้น" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้หันกลับมาให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม จนนำไปสู่การสร้างสังคมอุดมคุณธรรมในที่สุด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายประภัสสร เสวิกุล และนายสถาพร ศรีสัจจัง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด

ผอ.ศูนย์คุณธรรมกล่าวต่อว่า ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด ตั้งแต่เดือนพ.ย.2556-ม.ค.2557

โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลภายในเดือนมี.ค. 2557 นอกจากนี้ผู้จัดการประกวดจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ในแต่ละระดับด้วย สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร.0-2644-9900 ต่อ 300, 306-7, 309 และ 206