เชิญชวน ฟังธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 17 ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ พิมพ์

เชิญชวน ฟังธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 17 ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

 

แชร์ไปเยอะๆได้บุญได้กุศุล เชิญชวนให้คนมาฟังเทศน์ ฟังธรรม อนิสงค์แรง // ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 17 ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 6.30 น.-21.00 น.