เชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช พิมพ์

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า ขอเชิญประชาชนร่วมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2556 และเพื่อบรรเทาภาวะโลหิตขาดแคลน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา


เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมของสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีผู้บริจาคโลหิตมากถึงร้อยละ 25 ทำให้เกิดการขาดแคลนสะสมต่อเนื่อง จนเข้าเดือนพฤศจิกายน ได้รับโลหิตไม่ถึงวันละ 1,500 ยูนิต โดยเฉพาะวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้โลหิตเพียง 1,094 ยูนิต เท่านั้น ซึ่งไม่ได้โลหิตตามเป้าหมาย คือวันละ 1,500-2,000 ยูนิต

จึงขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในวาระพิเศษนี้ ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จะได้รับพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (มีจำนวนจำกัด) วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เปิดรับบริจาคโลหิต เวลา 08.00-16.30 น.,วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101