พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา เติบใหญ่ดังโพธิ์พฤกษ์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เติบใหญ่ดังโพธิ์พฤกษ์ PDF พิมพ์ อีเมล

เติบใหญ่ดังโพธิ์พฤกษ์

โลกกลมๆ ใบนี้หากใครเคยสังเกตจากแผนที่จะพบว่าแต่ละที่ล้วนมีความแตกต่างกันไป บางด้านเต็มไปด้วยสีฟ้าจากน้ำทะเล บางทิศเขียวไปด้วยต้นไม้บนแผ่นดิน หรือบางเสี้ยวมุมอาจขาวโพลนไปด้วยธารน้ำแข็ง

แต่ทุกที่ล้วนมีชีวิตเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ตามแต่ละภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป เมื่อลองให้คนในที่หนึ่งมองชีวิตของคนในอีกด้านหนึ่งก็คงยากจะจินตนาการถึงความทุกข์ได้ใกล้เคียงนัก นอกจากจะเดินทางไปประสบพบเจอด้วยตนเองจึงจะเข้าใจได้อย่างถึงแก่น

ดังต้นไม้แม้จะดูว่าเหมือนกันทั้งป่า แต่เมื่อขยับไปดูใกล้ๆ อาจเห็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

ในคาบเรียนประวัติศาสตร์ อาจารย์ได้เล่าถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่เจอในโบราณสถานทุกแห่ง ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงอาศัยร่มเงาประทับนั่งตรัสรู้ นั่นคือต้นโพธิ์

อาจารย์ให้มุมมองว่า "โพธิ์" เป็นต้นไม้แห่งพุทธิปัญญา มีลักษณะเด่นคือเป็นพืชที่โตง่าย ถึงแม้จะไม่มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ แค่เพียงมีน้ำและแสงแดด มีที่ให้รากยึดเกาะก็เป็นเหตุผลเพียงพอให้ต้นโพธิ์เติบโตได้

เราจึงได้เห็นต้นโพธิ์ในทุกหนแห่ง ทั้งลานวัด บนซากเจดีย์ ข้างซากกำแพง หรือแม้ข้างคูระบายน้ำ ไม่สำคัญว่าที่แห่งนั้นจะมีปัจจัยเอื้อหรือไม่ แต่ต้นโพธิ์ก็พยายามแตกรากฝอยรากแขนงไปหาอาหารจนเจอและเติบโตอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคง

เมื่อต้นโพธิ์แตกหน่อออกจากเมล็ด รากแก้วจะพยายามหยั่งรากชอนไชลงไปบนพื้นผิวที่เกาะให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงแตกขยายออกเป็นรากฝอยอย่างเต็มที่ จากนั้นค่อยๆ ยืดลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาต่อไปเรื่อยๆ เมื่อรากแก้วมั่นคงรากแขนงแผ่กว้าง ต้นโพธิ์จึงสามารถหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้มาก จึงโตเร็ว ล้มโค่นยาก และมีอายุยืนนาน

ต้นโพธิ์ก็ไม่ต่างจากต้นไม้อื่นที่ต้องการจะรอดชีวิต แม้อาจไม่ง่ายนัก เมื่อต้องเผชิญกับดินฟ้าอากาศที่ต่างกันไป แต่เมื่อดึงดันจะเอาชีวิตรอดให้ได้ แม้จะเกิดอยู่ที่ใดก็ต้องยืนหยัดให้จงได้

เมื่อมองจากจุดนี้ชีวิตเราก็แทบจะไม่ต่างจากต้นโพธิ์ มากนัก แม้ต้องเผชิญกับการเกิดที่ยากแสนยาก แถมยังมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่ แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้

ถ้าต้นโพธิ์ยืนต้นอยู่ได้อย่างมั่นคงยาวนานเป็นไปตามธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี้เอง ก็ไม่น่าแปลกที่จะกลายเป็นดังอนุสรณ์ย้อนระลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ทรงอาศัยโคนต้นเป็นสถานที่ตรัสรู้ผ่านอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุถึงการดับทุกข์ได้ เพราะธรรมชาติของพระพุทธองค์จะไม่หยุดความเพียรตราบเท่าที่ยังไม่สำเร็จผลที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้

แม้ความเพียรของเราอาจเทียบไม่ได้กับพระพุทธองค์ แต่ขอเพียงเรามุ่งมั่นในแต่ละวัน

เท่านี้ก็น่าจะเป็นหน่อเนื้อต้นไม้ที่จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ในอนาคตต่อไป

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา

พระอาจารย์อิทธิเทพ โชติปัญโญ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ