พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ไสยศาสตร์ เบญจกุมารทองอันเลื่องชื่อ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เบญจกุมารทองอันเลื่องชื่อ PDF พิมพ์ อีเมล

เบญจกุมารทองอันเลื่องชื่อ

กุมารทอง ที่มีมนต์ขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ควรแก่ อัศจรรย์ การบูชาวัตถุอาถรรพณ์สิ่งนี้มีความคุ้นเคยกับสังคมไทย มาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบในวิชามหาเวทต่างๆ เพราะ วิชาการทำกุมารทองนั้นเป็นวิชาแขนงหนึ่งในบทที่ว่าด้วย “นิพพาน สูตร” ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณ

ในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้น ตอนหนึ่งก็มีกล่าวถึงการ ทำหรือสร้างกุมารทองอย่างพิสดารดังได้กล่าวแล้วแต่ตอนต้น ซึ่งอาจ กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบวิธีการเบื้องต้นของการสร้างกุมารทองขึ้นมาบูชา ซึ่งได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยมา โดยตลอด แม้กระนั้นการสร้างกุมารทองของบางครูอาจารย์ก็ยังคง มีความพิสดารอยู่มิใช่น้อย

แต่จะอย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างการทำกุมารทองดังที่กล่าวมาพอสังเขปนั้นพอจะประมวลได้ว่า เท่าที่มีการจัดสร้างทำกันมีด้วยกัน ๒ ลักษณะเป็นหลักใหญ่คือ การสร้างโดยมีภูตผีและวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง และการสร้างโดย ใช้พลังจิต พลังมหาเวทโดยเฉพาะ ซึ่งประมวลได้เป็น ๕ แบบ ๕ วิธีการที่เสกสรรบันดาลให้เกิด “เบญจกุมาร” ที่ทรงฤทธิ์ทรงเดช เป็นที่อัศจรรย์แก่คนยุคปัจจุบัน กล่าวคือ

๑. การสร้างกุมารทองแบบมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง
๒. การสร้างกุมารทองจากต้นไม้อาถรรพณ์
๓. การทำกุมาร รัก-ยม
๔. กุมารทอง ๙โกฏิ
๕ กุมารพยนต์

ซึ่งบางวิธีการอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางนักซึ่งในลำดับ ต่อ ไปนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงวิธีการสร้างและทำกุมารทองในแขนงอื่น ที่ท่านยังไม่รู้ให้ได้รู้กัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่มีภูตผีและวิญญาณเข้ามา เกี่ยวข้องจนถึงไม่ต้องใช้ภูตผีวิญญาณคือใช้พลังจิตและพลังเวท โดยเฉพาะเท่านั้น

 
 

Main Menu

VirtueMart Login