พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความ หลวงพ่อคูณ เปิดเรื่อง...เปิดปูม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ :พระเทพวิทยาคม)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เปิดเรื่อง...เปิดปูม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ :พระเทพวิทยาคม) PDF พิมพ์ อีเมล

เปิดเรื่อง...เปิดปูม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ :พระเทพวิทยาคม)นับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา เสด็จ  ดับขันธ์ปรินิพพาน นานมาถึงปัจจุบันนับได้ ๒๕๕๑ ปี พระ พุทธศาสนาก็ยังยั่งยืนและสืบสานต่อไปไม่มีสะดุดหยุดลง และแม้จะสิ้นองค์ สมเด็จพระศาสดาแล้ว พระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังคงใช้สั่งสอน พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธคุณอยู่อย่างเหนียวแน่น สมดังพระพุทธวัจนะ ที่ทรงกล่าวไว้ว่า... “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นตถาคต”

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนก็สืบ เนื้อเชื้อสายกันมาตลอดศาสนายุกาล มีทั้งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และพระที่เพียงอาศัยผ้ากาสาวพัสตร์ห่มคลุมหากินไปวันๆ เสมือนเป็นกาฝาก ของศาสนา มีแต่จะทำลายสงฆ์ให้มัวหมอง
ในบรรดา “พระดี” ที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันรูปหนึ่งนั้นก็คือ... พระเทพวิทยาคม แห่งวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา

เมื่อเอ่ยชื่อ “พระเทพวิทยาคม” คงจะมีคนรู้จักว่าเป็นใครน้อยเหลือเกิน แต่ถ้าให้อรรถาธิบายต่อไปว่า “พระเทพวิทยาคม” เป็นสมณศักดิ์ของ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” พระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งแห่งอีสาน น้อยคนอีก เหมือนกันที่จะไม่รู้จักท่าน

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเกจิอาจารย์ ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ไม่เหมือนใคร เวลานั่งท่านจะนั่งยองๆ ไม่นั่งราบเหมือนพระรูปอื่น สูบ บุหรี่มวนโต (ปัจจุบันท่านเลิกสูบบุหรี่แล้ว) และพูดจากูมึงไอ้อีแบบชาวบ้าน ชนบทแท้ มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่เคยสวมรองเท้าเลยตลอดชีวิต ไม่เคย ขึ้นธรรมาสน์เทศนา แต่จะสอนคนอย่างง่ายๆ ให้ละชั่วทำดีเท่านั้น

 
 

Main Menu