พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) PDF พิมพ์ อีเมล

เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

 

เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระครูรัตนาธาร (หลวงพ่อเยื้อน) วัดม่วงชุม เจ้าคณะอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาตมาได้มีโอกาสมากราบนมัสการหลวงปู่บุดดา  เมื่อท่านได้ย้ายมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จงหวัดสิงห์บุรีนี้เอง เมื่อได้พบสนทนาวิสสาสะ นานเข้าจึงได้ทราบปฏิปทาของหลวงปู่ว่าท่านเป็นพระพอดี ร้อนพอดี พอดีทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านมีความเมตตาต่อลูกหลานและศิษย์ทุกผู้ทุกคน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ด้วยเมตตาอันสูงส่งของหลวงปู่ จึงทำให้วัดกลางชูศรีเจริญสุขนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านถาวรวัตถุ เช่น ศาลาเอนกประสงค์หลายหลัง กฏิพระ หอฉัน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคมีให้ใช้อย่างสะดวกสบายสถานที่สะอาดสะอ้าน เต็มไปด้วยพรรณไม้และดอกไม้นานาพรรรณ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความสุข ความสบายใจ เมื่อเหยียบย่างเข้ามาในวัด ทั้งนี้ก็เป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ มาสร้างความเจริญให้ โดยมีพระครูโสภณจารุวัฒน์ (เจ้าอาวาส) ผู้อุปัฏฐากหลวงปู่ ได้สนับสนุนและดำเนินการตามศรัทธาญาติโยม

อาตมาเองก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ หลายครั้งหลายครา และที่สุดก็คือ หลวงปู่ท่านได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเจดีย์ที่วัดม่วงชุม ซึ่งอาตมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จากการที่อาตมาได้พบ ได้ปฏิปทาของท่านนั้น ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เป็น

ปฏิปทาของหลวงปู่ว่าท่านเป็นพระพอดี ร้อนพอดี พอดีทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านมีความเมตตาต่อลูกหลานและศิษย์ทุกผู้ทุกคน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ด้วยเมตตาอันสูงส่งของหลวงปู่ จึงทำให้วัดกลางชูศรีเจริญสุขนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านถาวรวัตถุ เช่น ศาลาเอนกประสงค์หลายหลัง กฏิพระ หอฉัน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคมีให้ใช้อย่างสะดวกสบายสถานที่สะอาดสะอ้าน เต็มไปด้วยพรรณไม้และดอกไม้นานาพรรรณ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความสุข ความสบายใจ เมื่อเหยียบย่างเข้ามาในวัด ทั้งนี้ก็เป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ มาสร้างความเจริญให้ โดยมีพระครูโสภณจารุวัฒน์ (เจ้าอาวาส) ผู้อุปัฏฐากหลวงปู่ ได้สนับสนุนและดำเนินการตามศรัทธาญาติโยม

อาตมาเองก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ หลายครั้งหลายครา และที่สุดก็คือ หลวงปู่ท่านได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเจดีย์ที่วัดม่วงชุม ซึ่งอาตมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จากการที่อาตมาได้พบ ได้ปฏิปทาของท่านนั้น ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่างที่ดีของบรรพชิตและฆราวาส ผู้ใฝ่ใจในธรรมได้ปฏิบัติตามเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ในวโรกาสที่พระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ อาตมาของอ้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บุญบารมีที่หลวงปู่บำเพ็ญมาอเนกประการ จงปกป้องคุ้มครองให้หลวงปู่มีอายุยืนนน และเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานเทอญ.

 
 

Main Menu