พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) PDF พิมพ์ อีเมล

เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

หลวงพ่อคง จตฺตมโล วัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    
เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว อาตมาได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงปู่สงฆ์ ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด ฝั่งธนบุรี ท่านได้เมตตาแนะนำให้ไปกราบหลวงปู่บุดดา ถาวโร ที่วัดถ้ำเขาภูคา อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ ก็ได้รับเมตตาจากพระคุณหลวงปู่อย่างหาที่สุดไม่ได้ อันเป็นหนท่งให้อาตามาได้มีความแจ่มแจ้งในธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง อาตมาให้ความเคารพบูชาพระคุณหลวงปู่อยู่เหนือเศียรเกล้า จะกล่าวถึงพระคุณท่านด้วยความเทิดูนอยู่เสมอ

จากนั้นทั้งอาตมาและพระคุณหลวงปู่ก็ได้แยกทางกันออกจาริกธุดงค์ไปคนละทางตามอัธยาศัย อาตมาได้ทราบข่าวพระคุณหลวงปู่บุดดา อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยลูกศิษย์คือพระพงษ์สุธี(หน่อย) พระสมบุญ เป็นผู้น้ำข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าท่านป่วยอยู่ ร.พ.สิงห์บุรี จึงได้นำคณะศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส มากราบนมัสการเยี่ยมที่วัดเขาสมโภชน์เสมอ ๆ ยังผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น ครึ้งหนึ่งท่านกล่าวว่า “คนฉลาดเรียนพระไตรปิฎกตั้งแต่เช้า ไม่ถึงเพลก็จบแล้ว ให้เรียนในตัวเอง ดูตัวเอง ตำหนิตัวเอง แก้ไขตัวเอง” เป็นต้น

อาตมาขออาราธนา บารมีพระคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบุญบารมีของพระคุณหลวงปู่จงบัลดลบันดาลให้พระคุณหลวงปู่ มีสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ์ เช่นเดียวกับสุขภาพจิตของท่าน เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ตราบนานเท่านานเทอญ

 
 

Main Menu