พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่ 5 เหรียญประพาสมาลา (เสด็จประพาสยุโรป)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่ 5 เหรียญประพาสมาลา (เสด็จประพาสยุโรป) PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่ 5 เหรียญประพาสมาลา (เสด็จประพาสยุโรป)

เหรียญประพาสมาลาเนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณา ธิคุณอเนกประการ ทรงพัฒนาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และด้วยพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ทวยราษฎร์จึงน้อมใจถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" และกำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งทางสำนักพระราชวัง จะจัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งเหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างไปถวายสักการะกันอย่างเนืองแน่นทุกปี

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ "พันธุ์แท้พระเครื่อง" จึงขอกล่าวถึง "เหรียญประพาสมาลา" หนึ่งในเหรียญที่ระลึกที่พระองค์ทรงจัดสร้างในวโรกาสต่างๆ มากมาย ซึ่งปัจจุบันล้วนทรงคุณค่า เป็นที่นิยมสะสม และนับวันยิ่งจะหาดูได้ยากยิ่งนักครับผม

เหรียญประพาสมาลา หรือเหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ ประเภทเหรียญที่ระลึก ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศในแถบยุโรปเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2440 หรือ ร.ศ.116 และทรงนำสิ่งที่ทอดพระเนตรมาปรับปรุงแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีให้ทัดเทียมกับชาวยุโรป โดยไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย จนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวยุโรปและนานาประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ประการสำคัญพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงทั่วยุโรป

เหรียญประพาสมาลา จัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อเงินกะไหล่ทอง และเนื้อทอง แดง ลักษณะเป็นเหรียญกลมแบน ขอบโดยรอบเรียบ ด้านหน้า ตรงกลางเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ฉลองพระองค์เต็มยศ

เบื้องขวาของพระบรมรูปมีอักษรโรมันว่า "Aug. PATEY" และมีอักษรไทยรอบขอบด้านบนว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลังมีอักษรไทยว่า "ที่รลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน ประพาศยูโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน เมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖" ขอบวงนอกของเหรียญด้านล่างมีข้อความอักษรโรมัน บ่งบอกถึงชนิดของโลหะว่า "MONNAIE DE PARIS ARGENT"

มีหลักการพิจารณาจุดตำหนิแม่พิมพ์ คือ ด้านหน้า คำว่า "พระบาท" ที่มุมตัว "พ" ติดกับเครื่องอิสริยยศ และตัว "บ" ติดกับสระ "อา" คำว่า "ปรมินทร" สระ "อิ" ติดตัว "ม" คำว่า "จอมเกล้า" ไม้โท ติดกับตัว "ล" และสระ "อา" ภาษาอังกฤษ "Aug. PATEY" ตอกจมลงบนพื้นเหรียญ ส่วนด้านหลัง คำว่า "ที่รลึก" ตรงตัว "ร" ไม่มีสระ "อะ" คำว่า "ในการเสด็จพระราชดำเนิน" ตัว "ก" ติดกับสระ "อา" และตัว "ร" ติดกับสระ "อา" คำว่า "เมษายน" ตัว "ษ" ติดกับสระ "อา" และหางตัว "ษ" พาดผ่านสระ "อา" และคำว่า "เดือนธันวาคม" ตัว "ว" ติดกับสระ "อา"

เหรียญประพาสมาลา หรือเหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป นับเป็นเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่ 5 อันทรงคุณค่ายิ่งเหรียญหนึ่งในอีกหลายๆ เหรียญ ที่ทำให้ชาวไทยทุกคนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาราษฎร์มาตราบเท่าทุกวันนี้

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง :โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login