พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ ปี พ.ศ.2465 สร้างโดย ม.ร.ว.หลาน กุญชร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ ปี พ.ศ.2465 สร้างโดย ม.ร.ว.หลาน กุญชร PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ ปี พ.ศ.2465 สร้างโดย ม.ร.ว.หลาน กุญชร

วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่โบร่ำโบราณ ชาวบ้านมักเรียกขานกันว่า "วัดใหญ่" มีตำนานการสร้างหรือนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบกันมาว่า

"?.พระยาพาน บุตรพระยากงได้หลงมาทำสงครามชนช้างกับพระบิดา และฟันพระบิดาสิ้นพระชนม์บนคอช้าง อีกทั้งยังเกือบยึดพระมเหสีของพระยากง ซึ่งก็คือพระมารดาของพระองค์มาเป็นภรรยา ภายหลังสืบทราบว่า พระยากงเป็นพระบิดาก็ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก จึงได้สั่งฆ่ายายหอมที่เลี้ยงดูมาด้วยความโกรธที่ปกปิดเรื่องราว จนพระองค์ต้องทำบาปฉกรรจ์ฆ่าพ่อของตนเอง?.ด้วยความเกรงกลัวบาปกรรม จึงได้ตั้งธรรมศาลาที่ตำบลบ้านธรรมศาลา แล้วชุมนุมสงฆ์และนักปราชญ์เพื่อปรึกษาหารือถึงการล้างบาป ก็ได้รับคำแนะนำให้สร้างพระเจดีย์สูงขนาดชั่วนกเขาเหินเป็นการไถ่บาป?."

อันเป็นตำนานเล่าขานถึงมูลเหตุแห่งการจัดสร้าง "พระปฐมเจดีย์" พระเจดีย์ที่เป็นใหญ่ซึ่งตั้งตระหง่าน และเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครปฐมและใกล้เคียงมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และด้วยอำนาจแห่งพระบรมสารีกริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระปฐมเจดีย์ ได้เคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏต่อพระพักตร์ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ดังมีหลักฐานปรากฏในพระราชหัตถเลขา ทำให้ชื่อพระปฐมเจดีย์เป็นที่รู้จักและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ มีการจัดสร้างวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับพระปฐมเจดีย์มากมาย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ไว้บำรุงรักษาและบูรณปฏิสังขรณ์ให้วัดพระปฐมเจดีย์ยังคงสภาพสมบูรณ์สืบไป แต่วัตถุมงคลที่จะต้องหยิบยกมากล่าวถึง คือ "เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ ปี 2465" ด้วยเหตุที่เป็นเหรียญที่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น 1 ใน 4 เหรียญรูปจำลองพระบรมธาตุของไทยที่มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง

เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2465 โดยเจ้าพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเจ้าของ "โรงละครดึกดำบรรพ์" โรงละครชื่อดังในยุคนั้น เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุครบ 70 ปี วันที่ 18 พฤศจิกายน อันนับเป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 200 รูปมารับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป ต่อด้วยเทศน์อีก 1 กัณฑ์ เป็นเวลา 3 วัน และในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2465 ยังได้จัดสร้าง "พระพุทธรูป" สูง 2 ศอกคืบ 4 นิ้ว 1 องค์ "พระเจดีย์ทองเหลือง" สูง 1 คืบ 6 นิ้ว ฐานกว้าง 11 นิ้ว 18 องค์ เป็นแบบจำลองพระปฐมเจดีย์นครปฐม และสร้าง "เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์" จำนวน 10,000 เหรียญ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึก และหลังจากนั้นเพียงไม่นาน ท่านก็ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2466

เชื่อกันว่า เหรียญปั๊มพระปฐมเจดีย์ น่าจะต้องผ่านพิธีปลุกเสกที่เข้มขลังจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นอย่างแน่นอน แต่ไม่มีหลักฐานระบุเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นรูปใดบ้าง แค่เฉพาะเกียรติคุณของผู้สร้าง กับทั้ง ปาฏิหาริย์แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ที่นำมาจำลองในเหรียญ ก็เพียงพอที่จะส่งให้เหรียญได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงแล้วครับผม

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login