พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์

พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย มีทั้งหมด 3 องค์ คือ ประดิษฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย มีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นที่นับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่าเป็นพระพุทธรูปที่ให้ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ จึงมักถูกอัญเชิญอาราธนามาสรงน้ำกันในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

สำหรับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนั้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุต และเพื่อให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่ว่า บนแผ่นดินไทยเมื่อเมืองใดเป็นเมืองหลวงจะต้องมีวัดสำคัญ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ จังหวัดที่เคยเป็นเมืองหลวง เช่น จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ทรงเห็นว่าที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีอยู่เพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดมหาธาตุและวัดราชประดิษฐ์ จึงมีพระราชดำริสร้าง "วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" ขึ้น ทรงใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับเงินบริจาคในการซื้อไหกระเทียมแตก ขวดแตก เครื่องลายครามแตก ฯลฯ มาถมพื้นที่ซึ่งต่ำและเป็นดินอ่อนเพื่อป้องกันการทรุดเมื่อสร้างพระอารามขนาดใหญ่

ด้วยความที่พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธสิหิงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้จำลองหล่อพระพุทธสิหิงค์ขึ้นให้ขนาดใหญ่กว่าองค์เดิม เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ขนานพระนามว่า "พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร" นับแต่นั้นมา

ในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจึงได้มีการจัดสร้าง "เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์" โดยให้ชื่อรุ่นว่า "ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี" เพื่อร่วมเป็นที่ระลึกฉลองกรุง ซึ่งนับได้ว่าเป็นเหรียญปั๊มที่มีความสวยงาม และ เป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมสะสมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชามากเหรียญหนึ่งทีเดียว

เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ หูเชื่อม ด้านหน้า ยกขอบเป็นเส้นลวดโดยรอบ ตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธสิหิงค์ปฏิมากรประทับปางสมาธิเหนืออาสนะฐานบัว 2 ชั้น จารึกอักษรไทยว่า "พระพุทธสิหิงค์" พื้นเหรียญเป็นลายดอกไม้ร่วง ด้านหลังเป็นพื้นเรียบ ตรงกลางมีอักขระขอม 2 แถว ด้านบนและล่างประดับลวดลายไทย เป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะเรียบง่าย แต่คงไว้ซึ่งความงามสง่าอยู่ในทีด้วยรูปจำลองพระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร

เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนี้ แม้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูง แต่จำนวนการจัดสร้างไม่มากนัก จึงพบเห็นได้ยากในวงการนักสะสมพระเครื่องปัจจุบัน และสนนราคาค่อนข้างสูงครับผม

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login