พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญหล่อหน้าเสือ-หล่อคอน้ำเต้า รุ่นแรก หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญหล่อหน้าเสือ-หล่อคอน้ำเต้า รุ่นแรก หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญหล่อหน้าเสือ-หล่อคอน้ำเต้า รุ่นแรก หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา

เหรียญหล่อหน้าเสือและเหรียญหล่อคอน้ำเต้ารุ่นแรกสวัสดี ครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระเกจิอาจารย์ทางสายนครปฐมกันบ้าง พระเกจิอาจารย์ที่จะกล่าวถึงก็คือพระครูภาวนากิตติคุณ (หลวงพ่อน้อย) วัดธรรมศาลา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองหน้าเสือ และเหรียญหล่อคอน้ำเต้าของท่านเป็นอย่างดี

หลวงพ่อน้อย ท่านเกิดที่บ้านหนองอ้อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2426 โยมบิดาชื่อ แสง โยมมารดาชื่อ อ่อน เมื่อวัยเด็กโยมบิดามารดาก็นำไปฝากเรียนหนังสือไทยกับพระครูปริมานุรักษ์ (นวม) เจ้าอาวาส วัดธรรมศาลา และต่อมาเมื่ออายุได้ 15 ปี โยมบิดาก็ได้นำไปฝากไว้กับท่านพระอธิการ ชา เจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผือก เพื่อศึกษาต่อ จากนั้นจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร และไปมากับวัดธรรมศาลาเป็นประจำ ต่อมาเมื่อบิดามารดาถึงวัยชรา หลวงพ่อน้อยจึงได้ลาสิกขามาอยู่ช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ ณ บ้านหนองอ้อ อันเป็นภูมิลำเนาเดิม

เมื่อหลวงพ่อน้อยท่านอายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบท ณ วัดธรรมศาลา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2446 โดยมีพระอธิการทอง วัดลมุด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปริมานุรักษ์ เจ้าอาวาส วัดธรรมศาลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์แสง วัดใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า "อินฺทสโร" นับจากหลวงพ่อน้อยอุปสมบทแล้วท่านก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด และสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระ

ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมจากอาจารย์หลายท่าน ได้แก่ พระอธิการทอง วัดลมุด พระครูปริมานุรักษ์ พระครูทักษินานุกิจ แจ้ง พระสมุห์แสง โดยอาศัยที่หลวงพ่อน้อยท่านมีความรู้เรื่องอักษรขอมมาแต่เดิม และมีสมาธิที่แน่วแน่ จึงศึกษาพุทธาคมได้ด้วยความรวดเร็ว ร่ำเรียนวิชาใดก็สำเร็จไปทุกอย่าง

อุปนิสัยของหลวงพ่อน้อยท่านเป็น พระที่สงบเสงี่ยมสำรวมอยู่เป็นนิจ มักน้อยสันโดษ มีเมตตาต่อบุคคลและสัตว์ เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่คนทั่วไป หลวงพ่อได้สร้างอาคารโรงเรียนประชาบาลเมื่อปี พ.ศ.2495 สร้างพระอุโบสถเมื่อปี พ.ศ.2501 สร้างสะพานคอนกรีตและถนนในปี พ.ศ.2502 สร้างอาคารโรงเรียนหลังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2505 สร้างฌาปนสถานในปี พ.ศ.2510 สร้างกุฏิสงฆ์ในปี พ.ศ.2511 สร้างหอระฆังในปี พ.ศ.2512 เป็นต้น

ใน งานพุทธาภิเษกต่างๆ หลวงพ่อน้อยได้รับนิมนต์ให้ร่วมปลุกเสกด้วยแทบทุกครั้ง หลวงพ่อน้อยมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เป็นที่เคารพเลื่อมใสของบุคคล เหรียญหล่อรุ่นแรกที่เรียกว่าเหรียญหน้าเสือนั้น เป็นที่นิยมกันมาก ปัจจุบันหาของแท้ๆ ได้ยากสนนราคาก็สูงมากเช่นกันครับ ในวันนี้ผมได้นำรูปเหรียญหล่อหน้าเสือและเหรียญหล่อคอน้ำเต้ารุ่นแรกมาให้ชม

ด้วยความจริงใจ:แทน ท่าพระจันทร์

ข้อมูลจากข่าวสดข่าวสด


 

 
 

Main Menu

VirtueMart Login