เหรียญเก้าเหลี่ยม หลวงพ่อเฮ็น สิริวังโส วัดดอนทอง จ.สระบุรี รุ่น อายุ 88 ปี พิมพ์

เหรียญเก้าเหลี่ยม หลวงพ่อเฮ็น สิริวังโส วัดดอนทอง จ.สระบุรี รุ่น อายุ 88 ปี

เหรียญเก้าเหลี่ยม หลวงพ่อเฮ็น สิริวังโส วัดดอนทอง จ.สระบุรี รุ่น ที่ระลึกงานฉลองครบรอบอายุ 88 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2541