พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง เหรียญเงินไทย (เงินพดด้วง) แคล้วคลาด เมตตามหานิยม
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญเงินไทย (เงินพดด้วง) แคล้วคลาด เมตตามหานิยม PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญเงินไทย (เงินพดด้วง) แคล้วคลาด เมตตามหานิยม
 
         เหรียญเงินไทยนั้นมีใช้มาแต่โบราณสมัย  แต่ได้มีมาในรูปแบบอื่น  เช่น  รูปกลมที่เรียกว่า  เงินพดด้วง  (เพราะมีลักษณะกลมเหมือนขดตัวด้วง)  รูปเป็นเส้นเงินงอโค้งที่เรียกว่าเงินขาคีม  เหรียญเงินรูปต่าง ๆ ของไทยเรานี้เพิ่งเปลี่ยนรูปมีลักษณะกลมแบนเป็นเหรียญในรัชกาลที่  5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง
 
         ด้วยความเป็นกษัตริยาธิราชทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม  ทำให้เหรียญกระสาปน์กลายเป็นเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สืทธิ์  สัปบรุษนำไปติดตัวเพื่อเป็นเครื่องสักการะเพราะมีพระบรมรูปของกษัตริย์แผ่นดินนั้น ๆ ปรากฏอยู่ด้วย
 
         เงินพดด้วงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปรากฏว่ามีเครื่องหมายจำหลักอยู่บนก้อนเงินนั้นเป็นตราหลายอย่าง  อาทิที่เรียกกันว่าตราบัวยันต์บ้างตรามงกุฎบ้าง  ตราราชวัฎบ้าง  รูปจำหลักเหล่านี้ถือกันว่าเป็นของสูงอันเนื่องในพระเจ้าแผ่นดินอาจสามารถยังความสวัสดิมงคลมาสู่ได้  ผู้นับถือจึงนำเหรียญเงินนั้นติดตัวเป็นเครื่องราง  และก็มีพระคณาจารย์หลายท่านที่ได้นำเงินโบราณเหล่านี้ไปคุลีการกับวัสดุอาถรรพณ์อื่น ๆ แล้วนะไปหล่อหลอมเป็นพุทธปฎิมา  อาทิ  สมเด็จพระสังฆราชแพ  วัดสุทัศน์เทพวราราม  ทรงใช้เงินตราบัวยันต์รัชกาลที่  4  หล่อองค์พระกริ่งซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักพระเครื่องเป็นอันมาก  นอกจากนั้นแล้วเงินโบราณเหล่านี้ยังเป็นที่เสาะแสวงหาของชาวต่างประเทศเพื่อนำไปสะสมเป็นวัตถุโบราณอีกด้วยทางหนึ่ง
 
         กล่าวกันว่าการหล่อหลอมเงินกระสาปน์ของไทย  แต่ก่อนนั้น  ท่านมีพระคณาจารย์ทำพิธีในขณะหล่อหลอมนั้นด้วย   ทั้งนี้เพราะโบราณท่านถือว่าเงินเป็นของมีค่า  เป็นของสูงที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ใช้  ดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจึงเห็นมีผู้ห้อยเหรียญเงินสมัยรัชกาลที่  5  แบบทำนองห้อยพระเครื่องอยู่กับตัว  ทั้งยังได้ปรากฏเหตุการณ์ความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้นั้นอีกนับเป็นอเนกประการ  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้เคารพนับถือนั้นแล้ว

 
 

Main Menu

VirtueMart Login