พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญ หลวงพ่อพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาบ่องาม)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญ หลวงพ่อพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาบ่องาม) PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญ หลวงพ่อพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาบ่องาม)

เหรียญ หลวงพ่อพระงาม"พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อพระงาม" เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก หน้าตักกว้าง 11 วา 1 ศอก ความสูงจากหน้าตักถึงพระเกศา 18 วา ประดิษฐานบนเชิงเขาพระงาม วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จ.ลพบุรี นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม และมีความโดดเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นมาแต่ไกล นอกจากนี้ ยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนิยมเดินทางไปกราบสักการะและขอพรด้วยความเคารพศรัทธาอยู่เป็นเนืองนิจ

วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง เป็นวัดที่เก่าแก่มาก มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏภาย ในบริเวณวัดมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่าที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ในราวปี พ.ศ.1100 ทีเดียวเหรียญ หลวงพ่อพระงาม ด้านหลัง
 
ตามประวัติของวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดเขาบ่องาม" ต่อมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ขณะนั้น ดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชกวี ได้พัฒนาและสถาปนาขึ้นเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย และได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรขนาดใหญ่คือ "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" หรือ "หลวงพ่อพระงาม" ขึ้น ในการนี้พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2466 และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดสิริจันทรนิมิตร" ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2499 จึงเรียกกันว่า "วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร" นับตั้งแต่นั้นมา

โอกาสที่พระพุทธศาสนาเดินทางได้กึ่งศตวรรษในปี พ.ศ.2500 พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมีการจัดงานฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ พระศีลวรคุณ (ลำเจียก สังกิจโจ) แห่งวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จึงได้จัดสร้าง "เหรียญหลวงพ่อพระงาม" เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญนี้ และแจกจ่ายให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการสมทบทุนบูรณะพระอารามและสร้างเสนาสนะต่างๆ เป็นการสืบสานพระบวรพุทธศาสนาให้คงอยู่ยืนยาวสืบไป

เหรียญหลวงพ่อพระงาม มีการจัดสร้างหลายเนื้อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปใบโพธิ์คว่ำ หูในตัว ด้านหน้ายกขอบเส้นคู่โดยรอบ มีเส้นใบ 2 เส้น ตรงกลางจำลององค์หลวงพ่อพระงามประดิษฐานบนอาสนะฐานบัว 2 ชั้น ด้านบนเป็นอักขระขอม สำหรับด้านหลังพื้นเรียบ ตรงกลางเป็นยันต์ ด้านล่างจารึกอักษรไทย "หลวงพ่อพระงาม ๒๕๐๐ กึ่งพุทธกาล"

เหรียญหลวงพ่อพระงาม นับเป็นเหรียญพระพุทธที่มีความงดงาม และทรงคุณค่าทางพุทธศาสนาและพุทธคุณ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงเหรียญหนึ่งของจังหวัดลพบุรี และแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ครับผม

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง :โดย ราม วัชรประดิษฐ์ข่าวสด

 
 

Main Menu

VirtueMart Login