พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญ หลวงพ่อโต ปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญ หลวงพ่อโต ปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญ หลวงพ่อโต ปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร

พระพุทธรูปใหญ่อีกหนึ่งองค์ "หลวงพ่อโต" หรือ "พระศรีอริยเมตไตรย" พระพุทธปฏิมากรยืนปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2410 ก่อด้วยอิฐถือปูน หากดำเนินการก่อสร้างไปได้เพียงครึ่งองค์ สูงเพียงพระนาภี (สะดือ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ก็สิ้นชีพิตักษัย ณ ศาลาใหญ่ วัดบางขุนพรหมใน เป็นพระยืนอุ้มบาตรที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านได้สอนยืนและเดินได้ที่นั่น

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหารต่อมา พระครูธรรมานุกูล (ภู จันทเกสโร) ซึ่งร่วมสร้างหลวงพ่อโต ร่วมกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) มาแต่ต้น ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2463 พระครูธรรมานุกูล (ภู) มีอายุ 91 ปี พรรษาที่ 70 ชรา ภาพมากแล้ว จึงได้ยกขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์ ท่านจึงมอบฉันทะให้ พระครูสังฆบริบาล (แดง) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ต่อจากเดิม

หากดำเนินการก่อสร้างสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระครูสังฆรักษ์ (เงิน อินทสโร) ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระอินทรสมาจาร" ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2470 และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2471 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์ ชมพูนุท) เสด็จมาทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เสด็จมาทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดงานสมโภชองค์หลวงพ่อโต
 
ในหนังสือ "ประวัติหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร ปี พ.ศ.2490" ได้กล่าวถึงการปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อโต ของพระอินทรสมาจาร (เงิน อินฺทสโร) ไว้ว่า "ถึงปีชวด พ.ศ.2467 พระครูอินทรสมาจาร (เงิน อินท สโร) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆรักษ์ ย้ายมาจากวัดปรินายกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ได้จัดการสร้างพระโตต่อมา โดยเป็นประธานบอกบุญเรี่ยไรจากประชาชนทั่วไป ผู้ช่วยเหลือที่เป็นกำลังสำคัญของท่านพระครูอินทรสมาจารที่ควรกล่าวให้ปรากฏคือ เจ้าคุณและคุณหญิง ปริมาณสินสมรรถ พระประสานอักษรกิจ สิบเอกอินทร์ พันธุเสนา และนางพลัด พันธุเสนา พระครูอินทรสมาจารก่อ สร้างอยู่ 4 ปีจึงสำเร็จสมบูรณ์ (สิ้นเงินประมาณ 10,000 บาท)" เหรียญ หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร

อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการปฏิสังขรณ์ เพิ่มเติมคือ เมื่อปี พ.ศ. 2481 ได้ทำประภามณฑล (พระรัศมี) ประดับองค์หลวงพ่อโต และประดับกระเบื้องโมเสกทองคำ 24 เค ที่พระพักตร์ พระเศียร และพระหัตถ์ และได้เปลี่ยนโมเสกใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2509 เนื่อง จากของเดิมหมองคล้ำและ ชำรุด

พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีอัญเชิญโมเสกทองคำขึ้นประดับเป็นรูปอุณาโลม ณ พระนลาฏองค์หลวงพ่อโต พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิต ณ ยอดพระเกศองค์หลวงพ่อโต และทรงปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ อย่างไรก็ตามต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อโตตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เหรียญหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหารมีหลายรุ่นมาก รุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสร้างขึ้นในคราวสมโภช หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2471 ในขณะที่พระครูธรรมานุกูล (ภู จันทเกสโร) ยังมีชีวิตอยู่และเชื่อว่าท่านได้ร่วมปลุกเสกแน่นอน เหรียญรุ่นแรกดังกล่าวมีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมา มีหูในตัว มี 3 เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปจำลอง "หลวงพ่อโต" ประทับ ยืนปางอุ้มบาตรบนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขอบเหรียญแกะเป็นลวดลายกระหนกสวยงาม ด้านหลังปรากฏข้อความอักษร 3 บรรทัด ว่า "พระศรีอารย์ ยืนโปรดสัตว์ วัดอินทรวิหาร"

ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญ ปั๊มรูปไข่ มีหูในตัว ประทับยืนปางอุ้มบาตรบนอาสนะฐานบัวหงาย ภายใต้ฉัตร 7 ชั้น ขอบเหรียญแกะเป็นลวดลายสวยงาม ด้านหลังพื้นเหรียญเรียบ เหรียญที่นำเสนอเป็นแบบที่สอง เนื้ออัลปาก้า หายากกว่าเหรียญเสมา สภาพสวยแชมป์

คอลัมน์ มุมพระเก่า
อภิญญา

แหล่งข่าวจากหนังสือ พิมพ์ข่าวสดข่าวสด

คอลัมม์ข่าวนี้ทางเว็บไม่มี วัตถุมงคลหรือพระเครื่องให้เช่าบูชา

 
 

Main Menu

VirtueMart Login