พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง เหรียญ หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เหรียญ หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง PDF พิมพ์ อีเมล

เหรียญ หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง

วัดไชโยวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดเก่าโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่มาปรากฏชื่อเสียงเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหารได้มาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใช้เวลาก่อสร้างเกือบสามปี พระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่ที่สุดของวัดไชโยจึงสำเร็จลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยา รัตนบดินทร (บุญรอด กัลยาณมิตร) ที่สมุหนายกสำเร็จราชการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเป็นแม่กอง เมื่อปีพุทธศักราช 2430

โดยมีการสร้างพระวิหารครอบองค์พระใหญ่ ในการนั้นจำเป็นต้องกระทุ้งฐานรากทำให้องค์พระพังทลายลง เนื่องจากเป็นการสร้างด้วยวิธีก่ออิฐสอดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสร้างพระพุทธรูปเป็นของหลวงขึ้นมาทดแทน โดยให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ เป็นผู้ปั้นตามลักษณะเดิมที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างไว้ โดยลดขนาดลงจากเดิมด้วยเหตุผลทางเทคนิค ในสมัยนั้นเจ้าพระยารัตนบดินทร ยังได้ดำเนินการปฏิสังขรณ์ในส่วนอื่นของวัด เหรียญ หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร
 
ตลอดจนสร้างพระวิหารเป็นเรือนครอบองค์พระพุทธรูปจนถึงปีพุทธศักราช 2437 จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงและพระราช ทานพระนามพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" นอกจากองค์พระมหาพุทธพิมพ์และวิหารที่สร้างครอบแล้ว ตอนในด้านหน้าพระวิหารได้มีการสร้างพระอุโบสถเป็นมุขยื่นออกมา

ผนังทั้งสี่ด้านเป็นภาพจิตรกรรมว่าด้วยเรื่องราวของพุทธประวิติที่ทรงคุณค่า วิจิตรงดงามยิ่งในด้านฝีมือเชิงช่าง และอีกสิ่งที่จะต้องอ้างถึงเสียมิได้สำหรับผู้ศรัทธาในพุทธคุณของพระเครื่อง คือ สมเด็จวัดเกศไชโย ที่เลื่องลือกิตติศัพท์ไม่แพ้พระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังฯ ซึ่งปัจจุบันหายากยิ่งวัดไชโยวรวิหารถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนทั้งใกล้ไกลให้การเคารพศรัทธา แม้แต่อดีตพระมหากษัตริย์ เมื่อเสด็จประพาสผ่านทางลำน้ำช่วงนั้น ก็มักจะเสด็จขึ้นถวายนมัสการเสมอ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัชกาลปัจจุบันได้เสด็จประพาส ณ วัดไชโยวรวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ชาวจังหวัดอ่างทองถ้วนหน้า
 
วัดไชโยวรวิหารเหรียญหลวงพ่อโตวัดไชโยฯ ปี 2461 จ.อ่างทอง นับเป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมสูงในแวดวงนักสะสมพระเครื่องประเภทเหรียญ รูปพรรณสัณฐานและขนาดของเหรียญถอดแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อโสธร ปี 2460 เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายาก และส่วนใหญ่จะสึกและลบเลือน

เหรียญหลวงพ่อโตวัดไชโยฯ สร้างเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อทองแดงและเนื้อดีบุก พุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม ภายในเป็นรูปพระมหาพุทธพิมพ์ พระประธานของวัดเกศไชโยวรวิหาร เป็นพระปางสมาธิราบสถิตอยู่เหนืออาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงายแถวละ 7 กลีบ ด้านบนมีอักษรว่า "พระพุทธรูปวัดไชโย" ด้านล่างมีอักษรไทยตัวย่อว่า "น.ถ.จ.ก." และมีอักขระขอมตัว "อุ" ประดับอยู่ระดับพระชานุทั้งสองข้าง ส่วนด้านหลังมีอักขระทั้งสี่มุมเป็นหัวใจ "นิพพานสูตร" คือ จิ-จิต, เจ-เจตสิก, รุ-รูป, นิ-นิพาน และสุขขิโหตุ-ความสุขจงบังเกิดแก่ท่าน ด้านล่างสุดระบุ "พ.ศ.2461"

เรื่องพุทธคุณ ครอบจักรวาล แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสำเร็จ ในชีวิตการงานหน้าที่ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ผู้ใดที่ไว้ครอบครอง จะเป็นใหญ่เป็นโต สมกับชื่อ "หลวงพ่อโต"

คอลัมน์ มุมพระเก่า

อภิญญา

 
 

Main Menu

VirtueMart Login