พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง แหวนพิรอด ดีทางมหาอุดแคล้วคลาด โชคลาภ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


แหวนพิรอด ดีทางมหาอุดแคล้วคลาด โชคลาภ PDF พิมพ์ อีเมล

แหวนพิรอด ดีทางมหาอุดแคล้วคลาด โชคลาภ

         คนไทยเรานั้นมีคุณพระรัตนไตรเป็นสรณะที่พึ่งยึดเหนี่ยวและยึดมั่น  ซึ่งทรงคุณานุภาพอยู่ในวัตถุที่เรียกว่า “เครื่องรางของขลัง”  อันสำเร็จด้วยจิตอันบริสุทธิ์เป็นพลังสมาธิอันแก่กล้าของพระคณาจารย์ไทย  แต่อดีตกาลประจำกาย  ประจำชีวิตมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลแม้แต่บรรพบุรุษไทยก็ยังเคยใช้เครื่องรางของขลังในการสู้รบขับเคี่ยวกับข้าศึก ตลอดมาทุกระยะเวลาแห่งการสร้างบ้านให้เป็นปึกแผ่น  ถึงแม้ว่าจะทำสงครามตัวต่อตัวฟันแทงกัน  เช่นผักปลาโลหิตแดงฉานพุ่งกระฉูดน่าหวาดเสียวสยดสยองนั้น  ไม่เป็นที่ประหวั่นพรั่นพรึงแต่ประการใด  กลับเป็นที่ปรารถนาของลูกนักรบไทยเสียอีก
 
         ดังนั้นผู้เขียนขอแนะนำท่านผู้อ่านมารู้จักับความเป็นมาของแหวนพิรอด  คำว่า   “รอด”  นั้นคนไทยถือว่าเป็นมงคลคือรอดจากอันตราย  รอดจากความพินาศและคำว่า  “พิรอด”  จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับเครื่องรางไทยจึงทำให้พระคณาจารย์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนานั้นนำเอาเงื่อนพิรอดนั้นมาถากเป็นรูปแหวนลักษณะต่าง ๆ แล้วปลุกเสก กำกับเรียกกันว่า  “แหวนพิรอด”  มาแต่โบราณกาลสืบมาจนปัจจุบันนี้  กว่าการสร้างนั้นยากลำบากและมีขั้นตอนที่ยิ่งยากพอสมควร
 
         การสร้างแต่เดิมนั้นท่านโบราณาจารย์ท่านกำหนดให้ทำขึ้นจากกระดาาสาหรือผ้าตราสังศพ  แล้วนำเอามาแผ่เป็นริ้วลงอักขระเลขยันต์ตลอดจนบาทพระคาถาแล้วฝั่นให้เป็นเกลียวจึงนำเอามาถักทำเป็นแหวนอย่างวิจิตรพิสดาร บางอาจารย์ทำยอดพนมขึ้นไปยังองค์พระ  บางท่านพระเกจิอาจารย์ทำเป็นยอดแหลม  3  ยอด  5  ยอด  และ  9  ยอดก็มี

         เมื่อปลุกเสกดีแล้วท่านให้เอาแหวนพิรอดใส่ในเตาอั้งโล่ที่มีถ่านไฟลุกโซน   วงไหนไม่ไหม้จึงจะใช้ได้นำเอามาลงรักปิดทองต่อไป  ด้วยเหตุที่แหวนพิรอดไม่ไหม้ไฟนั้นจึงเป็นขอดีทางคงกระพัน  มหาอุด  และกันเขี้ยวงา

         แหวนพิรอดขนาดเล็กสวมใส่นิ้วเรียกว่า  “พิรอดนิ้ว”   ที่วงใหญ่หน่อยใช้ใส่สวมแขนเรียกว่า  “พิรอดแขน”  ถือเป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง  มีสร้างอยู่มากมายหลายอาจารย์ด้วยกัน  อาทิ  หลวงปู่ใจ  วัดเสด็จ,  หลวงปู่เผือก,วัดกิ่งแก้ว,  หลวงพ่อโชติ  วัดตะโน  และหลวงปู่จัน  วัดนางหนู
 
การอาราธนาแหวนพิรอด

         ให้ตั้งนะโมสามจบ  แล้วระลึกถึงคุณ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  คุณบิดามารดา  และผู้สร้างแหวนแล้วจึงอาราธนาว่า  “โอมพิรอดปลอดภัย  คุณครูกูทำให้ไว้คุ้มครองภัยสวัสดี  อิติปีโส  โสปีติอิ  นะโมพุทธายะ  ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ  อะอาอิอีอึอือสวาหะเพี้ยง”

 
 

Main Menu

VirtueMart Login