พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ประกวดภาพถ่าย พระสังฆราช ฉลองพระชันษา ครบ 100 ปี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


โครงการ ประกวดภาพถ่าย พระสังฆราช ฉลองพระชันษา ครบ 100 ปี PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ ประกวดภาพถ่าย พระสังฆราช ฉลองพระชันษา ครบ 100 ปีเนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชันษา 100 ปี เป็นกรณีพิเศษ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหา ราชวัง


พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วัดบวรนิเวศฯ ร่วมกับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดประกวดภาพถ่ายงานฉลองพระชันษาครบ 100 ปี โดยเปิดให้ประชาชนส่งภาพถ่ายกิจกรรมของงานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-7 ต.ค. รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ แต่ละคน ส่งได้ไม่เกิน 10 ภาพ และส่งได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ต.ค. ที่สถานปฏิบัติธรรมเฉลิม พระเกียรติ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ประกาศผลวันที่ 15 พ.ย.

งานฉลองพระชันษา 100 ปี จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2556 และเปิด ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อม ทั้งเปิดนิทรรศการ "พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร" ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับรายละเอียดภาพที่ส่งเข้าประกวด งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่เกินเลยความเป็นจริง

ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) ส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ ในรูปแบบของแผ่น CD-ROM หรือ DVD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD หรือ DVD คืน และต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่ในช่วงเวลาวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556 เท่านั้น ให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อ-นามสกุล ของผู้ภ่าย ตามด้วยหมายเลขภาพ

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้า กับแนวคิดและตอบสนองภาพ งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แนวคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ มุมมองใหม่ และความสวยงามของภาพ

ผู้ส่งเข้าประกวดต้องระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ และภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หรือหนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งประกวดเอง สามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้

มีคณะกรรมการผู้ตัดสินคะแนน คือ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, นายต่อ สันติสิริ, นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, นายทวีชัย เจาวัฒนา, ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์, นายสุวิชา เปรมใจชื่น และ นายชูศักดิ์ วร พิทักษ์

สำหรับผู้ที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 พระรูป หล่อลอยองค์ หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือพระประวัติ และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 พระรูปหล่อลอยองค์ หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือพระประวัติ และเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 พระรูปหล่อลอยองค์ หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหรียญที่ระลึก หนังสือพระประวัติ และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 25 รางวัล เหรียญที่ระลึก หนังสือพระประวัติ และเงินรางวัล 2,000 บาท และหลังจากประกาศผลแล้วจะรวบรวมภาพจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพ และจัดทำฉบับพิเศษปกทองคำเพียงเล่มเดียว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 ต.ค.2556 และประกาศผลวันที่ 15 พ.ย.2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งภาพถ่าย และใบสมัครได้ที่ facebook.com/watbowon หรือส่งด้วย ตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 999 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320