พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดบรรพชา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดบรรพชา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช PDF พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดบรรพชา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช

นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นอย่างมาก ในครั้งที่พระองค์ยังประทับอยู่ที่พระตำหนักในวัดบวรนิเวศ ทรงออกเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัดและโรงเรียนเป็นกิจวัตรประจำ จนเป็นที่ชินตาในเหล่าลูกบวรฯ และชาวชุมชนในย่านวัดบวรนิเวศ


ด้วยพระเมตตาของพระองค์ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ถวาย เป็นเงิน 93 ล้านบาท สร้างอาคารสมเด็จพระญาณสังวรเป็นอาคารแฝด 5 ชั้น เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีนายชาญณรงค์ แก้วเล็ก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษาครบ 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดโครงการนาคกตัญญู บรรพชาสามเณร 101 รูป เพื่อถวายเป็น พระกุศลในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี วัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะครู นักเรียน บุคลากร องค์กรเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สำนึกในพระเมตตา เห็นสมควร เป็นโอกาสที่จะแสดงกตเวทิตาคุณ ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 101 รูป ถวายเป็นพระกุศล ในวันที่ 22 ก.ย. ถึง วันที่ 6 ต.ค.2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมใจถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร รูปละ 3,000 บาท ท่านจะได้รับพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ "สัมพุโธ" เป็นที่ระลึกร่วมทำบุญพิธีบรรพชาสามเณร

สำหรับพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "สัมพุโธ" เข้าร่วมกับพิธีเททองพระพุทธชินสีห์ (จำลอง) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 20 มี.ค.2556

และเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เลขที่ 250 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-0025 ต่อสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 103, 151 หรืองานการเงิน 125 หรืองานประชาสัมพันธ์ 130