โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฉลอง 100 ปี สร้างพระกันทรวิชัย พิมพ์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฉลอง 100 ปี สร้างพระกันทรวิชัย

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2449 ให้บริการด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และในปี 2556 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนสารคามพิทยาคม ในวาระการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและเหรียญพระกันทรวิชัย รุ่นสมปรารถนา ขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เหตุที่สร้างพระกันทรวิชัย


เนื่องจากเป็นพระพิมพ์ดินเผาปางสมาธิเพชร ที่มีพุทธศิลป์สวยงาม มีการขุดพบครั้งแรกที่บริเวณโคกดอนพระนอน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พุทธศิลป์เป็นแบบปาลวะหรือคุปตะตอนปลายประมาณสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ สมัยอาณาจักรทวารวดี กำลังรุ่งเรือง ซึ่งบริเวณแถบนี้มีหลักฐานทางศิลปะโบราณวัตถุ บ่งชี้ว่าเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนมาก่อน ชื่อ เมืองคันธารราษฎร์ พระพุทธกันทรวิชัย จึงเป็นพระกรุโบราณประจำถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนในวงกว้างมานาน

การจัดสร้างพระพุทธกันทรวิชัยครั้งนี้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจำนวน 100 องค์ และขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว สร้างจำนวน 100 องค์ นอกจากนี้ ยังสร้างเหรียญพระพุทธกันทรวิชัย ประกอบด้วยเนื้อเงิน สร้างตามจำนวนที่สั่งจอง เหรียญเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ และกริ่งสามกษัตริย์ สร้าง 4,000 องค์

ส่วนพระเกจิอาจารย์ที่แผ่เมตตาและลงอักขระบนแผ่นทองประกอบด้วย พระเทพสารคามมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระครูสิทธิพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ), หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, หลวงปู่เมือง พลวโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์, หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร, หลวงปู่เหรียญชัย จ.อุดรธานี, หลวงปู่คำบุ คุตจิตโต จ.อุบลราชธานี, พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม เป็นต้น กำหนดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2556 วลา 18.00 น. ถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง องเมือง จ.มหาสารคาม