พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา ใจยังงาม แม้สังขารร่วงโรย (วัยเกษียณอายุ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ใจยังงาม แม้สังขารร่วงโรย (วัยเกษียณอายุ) PDF พิมพ์ อีเมล

ใจยังงาม แม้สังขารร่วงโรย (วัยเกษียณอายุ)

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมของทุกปี หลายคนอาจได้ว่างเว้นจากการทำงานที่ทำอยู่ประจำเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกช่วงหนึ่งคือ ช่วงวัยเกษียณอายุ

เกษียณ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการกําหนดอายุ) ผู้เกษียณจึงดูเป็นคำที่หลายคนไม่ชอบนักที่จะให้ใครมากล่าวเรียกตนเอง ดูเป็นภาพของชรา สุขภาพอ่อนแอ อยู่บ้านคอยเลี้ยงลูกหลาน

แต่ที่จริงวัยเกษียณนี้เป็นวัยที่น่าสนใจ เพราะได้ตกผลึกทางความคิดด้วยผ่านการเผชิญหน้าปัญหามาไม่น้อยเลยในช่วงชีวิตทำงาน

ลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อผ่านชีวิตวัยเกษียณมานานได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตวัยเกษียณจะมีคุณค่าได้หากมีใจใฝ่รู้และเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็น ดังประโยคที่ท่านชอบกล่าวว่า That is life หรือ นี่แหละชีวิต คือ เราควรเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น ทั้งยามที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคของวัยชราและกำลังวังชาลดลง และควรพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นเสมอด้วยการค้นหาสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ให้แก่ชีวิตตนเองอยู่เสมอ เพราะนี่แหละชีวิต

สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นพึงระลึกรู้และย่อมรับทุกอย่างตามที่เป็น ใช้สติใคร่ครวญมีเหตุผล และรับรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง หรือ ตถตา แต่มิใช่เพิกเฉย แต่ให้มีปัญญาเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างละเอียดว่า

ชีวิตของผู้เกษียณที่ย่อมไม่มีใครหนีพ้นและคงไม่มีใครที่สามารถทำงานจนไม่เกษียณเป็นไม่มี ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าจะเลื่อนอายุเป็น 65 หรือ 70 ปี ก็ต้องมีวันเกษียณ เพราะแท้จริงของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นวัยชรา

ท่านลี กวน ยู เข้าใจดีและย่อมรับชีวิตวัยเกษียณ แต่ไม่ให้อายุและสังขารเป็นอุปสรรคต่อการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง แม้ร่างกายที่โรยราอาจเป็นอุปสรรคบ้าง แต่ท่านก็ไม่เคยลืมว่าผู้เกษียณจะต้องไม่แยกตัวเองไปอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะวิสัยของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม รวมถึงต้องหาเรื่องที่สนใจมาทำ และต้องหา อะไรท้าทายตนเองตลอดเวลา

ดังคำกล่าวที่ว่า คุณค่าของผู้เกษียณไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่ที่ทั้งราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เปลือก กระพี้ มีประโยชน์ที่หลากหลายแก่สรรพชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ หากสรรพคุณเหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

ดังเช่น ผู้เกษียณวัยชราชาวญี่ปุ่นที่พร้อมใจกันทำงานต่างๆ เพื่อสังคมในรูปแบบของจิตอาสา เช่น การเป็นจราจรอาสาสมัครยามเช้าเย็น เพื่อให้ลูกหลานตัวน้อยตั้งแถวเดินไปโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบไปโรงเรียนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยจากบ้านไปโรงเรียนด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่พาไปส่ง

หากคนชราคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในชีวิต ก็คงน่าสนใจไม่น้อยถ้าได้วัยนี้จะได้ฝากธรรมะไว้ผ่านสังขารที่เสื่อมลงไปตามธรรมชาติ

แต่จิตใจกลับยิ่งงดงามสดใสยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมตามกาลเวลา

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา

คุณจักรกริช สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ