พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง ใบกำกับพระ-ใบกำกับพระเครื่อง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ใบกำกับพระ-ใบกำกับพระเครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล

ใบกำกับพระ-ใบกำกับพระเครื่อง

"ใบกำกับพระ" ปรากฏในบริบททางสังคมไทยเนิ่นนานมาแล้ว จุดมุ่งหมายดั้งเดิมก็เพื่อเป็นเครื่องยืนยันหรือกำกับกับองค์พระในการบริจาคบูชาร่วมทำบุญของพุทธศาสนิกชน ในอันที่จะบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและการพระศาสนาต่างๆ

นอกจากนี้ อาจมีการกำกับคาถาวิธีบูชาและวัตถุประสงค์การจัดสร้างเข้าทำนอง "ใบอนุโมทนาบัตร" ไว้ด้วย แต่วัตถุประสงค์หลักของใบกำกับในอดีตนั้นมิได้ต้องการยืนยันว่าองค์พระที่พุทธศาสนิก ชนทำบุญเป็นพระแท้ เนื่องจากในช่วงนั้นมิได้มีการทำเทียมเลียนแบบขึ้น หากแต่มาทำเทียมภายหลัง

ใบกำกับพระที่ขึ้นชื่อจนมีความสำคัญและมีสนนราคาสูงมากเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการได้มาเคียงคู่กับองค์พระเครื่อง ได้แก่ ใบกำกับพระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงจัดสร้าง "พระพิมพ์สมเด็จจิตรลดา" ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองนำไปประดิษฐานที่ฐานพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแล้วพระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆ จำนวนหนึ่ง แล้วทรงสร้างขึ้นแจกข้าราชบริพาร ข้าราชการ และพสกนิกรอีกจำนวนหนึ่ง

พระสมเด็จจิตรลดาทุกองค์ที่ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมี "ใบพระราช ทาน (ใบกำกับพระพิมพ์)" ขนาดกว้างประมาณ 12.7 ซ.ม. ยาว 15.8 ซ.ม. พื้นสีขาว ด้านบนมีภาพพิมพ์องค์พระสมเด็จจิตรลดาประกอบอยู่ แต่ไม่ใช่องค์ที่พระราชทานให้ ขนาดจะใหญ่กว่าองค์พระจริงเล็กน้อย สีน้ำตาลเข้ม เป็นเอกสารส่วนพระองค์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะแจ้งให้มารับเอกสารสำคัญฉบับนี้ภายหลังจากวันที่ได้รับพระราช ทานองค์พระ โดยไม่มีหมายกำหนดที่แน่นอน ด้วยเหตุดังกล่าวนอกจาก "พระสมเด็จจิตรลดา" จะเป็นที่เสาะแสวงหาด้วย สนนราคาหลักล้านแล้ว "ใบกำกับพระสมเด็จจิตรลดา" ยังจัดเป็นเอกสารกำกับพระที่มีราคาสูงมาก ด้วยราคาที่เคยเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมื่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สูงขึ้นมาเป็นสามหมื่น ห้าหมื่น จนกลายเป็นเจ็ดถึงแปดหมื่นต่อ 1 ใบในปัจจุบัน จนมีผู้ทำเทียมเลียนแบบ แต่ก็มีวิธีพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเส้นประ หรือลายกระดาษ ตัวพิมพ์ ตรายางที่ประทับ เป็นต้น

สำหรับพระกริ่งและพระชัยวัฒน์พระพุทธนวราชบพิตร ปีพ.ศ.2530 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลอง "พระพุทธนวราชบพิตร" เพื่ออัญเชิญเป็นพระประธานในพระอุโบสถใหม่ วัดตรีทศเทพ โดยสร้างขึ้นตามคติที่สืบทอดมาแต่โบราณ ยึดตามรูปแบบของพระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปีพ.ศ.2492 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ประทานให้จัดสร้างในคราวผูกพัทธสีมาวัดตรีทศเทพ และปรับตกแต่งให้มีพุทธเอกลักษณ์เฉพาะตัว องค์พระกริ่งมีขนาดฐานกว้างประมาณ 1.9 ซ.ม. สูง 3.3 ซ.ม. ส่วนพระชัยวัฒน์ฐานกว้างประมาณ 1 ซ.ม. สูง 1.8 ซ.ม. จัดสร้างขึ้นอย่างละ 999 องค์ ตามตำรับการสร้างพระกริ่งสายวัดบวรนิเวศวิหาร

วัตถุมงคลในการจัดสร้างพระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวรเถร) เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพขณะนั้น ได้นำแผ่นทอง เงิน นาก ตลอดจนโลหะมงคลต่างๆ เข้าพิธีปลุกเสก และขอให้พระเกจิคณาจารย์ต่างๆ ได้ลงอักขระเลขยันต์หลายวาระ

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย โลหะมงคลที่เหลือจากการเททองหล่อองค์พระประธาน, ช่อชนวนและโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศวิหาร, ช่อชนวนและโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่งปวเรศ ปีพ.ศ.2530, ช่อชนวนและโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่ง ภปร. 50 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2527 รวมทั้งโลหะมงคลอื่นๆ ที่ท่านได้รับพระราชทาน ได้รับการประทาน ฯลฯ องค์พระจึงปรากฏเป็นทองผสมที่โบราณเรียก "ทองลำอู่" มีการตอกโค้ดกำกับเป็นรูปตัวอุ อันมีลักษณะเป็นเลข "๙" ของไทย อันหมายสำคัญถึงรัชกาลที่ 9 สำหรับพระกริ่งจะตอกโค้ดบริเวณด้านหลังใกล้กับกลีบบัว ส่วนพระชัยวัฒน์จะตอกใต้ฐาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททอง พร้อมเททองพระพุทธนวราชบพิตรพระประธานในพระอุโบสถ ในวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2530 บรรจุในกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน ด้านหน้า อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านในจารึกอักษร "พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพวรวิหาร มหามงคลวาร เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐" คราวจัดสร้างได้ให้บริจาคบูชาจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเก็บรักษาไว้อย่างดี

ในโอกาสยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพ ปี 2554 นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ ได้มีบัญชาอนุมัติให้นำพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ 2530 ส่วนที่เหลือออกให้ประชาชนได้บริจาคบูชาเพื่อร่วมบุญยกช่อฟ้า และบูรณะเสนาสนะ ตลอดจนใช้ในการพระศาสนาอื่นๆ โดยจัดทำ "ใบกำกับพระ" ควบคู่กับ "ใบอนุโมทนาบัตร" เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองในปีพ.ศ.2530 ซึ่งนับเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความสำคัญของใบกำกับพระที่เชื่อถือได้ประการหนึ่ง และเป็นเพราะประวัติความเป็นมาตลอดจนพิธีสร้างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเททองอีกประการหนึ่ง

นับเป็นโอกาสอันดีของสาธุชนที่จะได้บริจาคบูชาในการยกช่อฟ้า และ บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้แล้วเสร็จ ตลอดจนการสร้างเสนาสนะต่างๆ ในพระอารามหลวง โดยได้รับพระกริ่งและพระชัยวัฒน์อันทรงคุณค่ายิ่งที่จะหาไม่ได้ในอนาคตกาล สอบถามรายละเอียดเพื่อบริจาคบูชาได้ที่วัดตรีทศเทพ กทม.

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login