พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความ หลวงพ่อคูณ ไม่ยินดีในลาภยศ (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ไม่ยินดีในลาภยศ (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่) PDF พิมพ์ อีเมล

ไม่ยินดีในลาภยศ (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่)หลวงพ่อคูณอออกจากภูเก็ตในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วจารึกหา ที่สงบวิเวกเจริญกรรมฐานอีก ๑ พรรษา จากนั้นได้กลับมา จำพรรษาที่วัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านนึกอยากเปลี่ยนสถานที่ขึ้นมาอีก เพราะ ท่านมีปณิธานที่ว่า หากตนเองอยู่ในสถานที่ใดนานเกินสมควร ก็จะทำให้ เกิดติดสถานที่นั้น แล้วกิเลสตัณหาก็จะตามมา นับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง สำหรับสมณเพศ

แต่หลวงพ่อยังไม่ทันตัดสินใจว่าจะไปไหน พระครูรัตนสารธิการ (หลวงพ่อแก้ว สีลานุตโม) ก็ได้มรณภาพลง

เมื่อวัดสระแก้วร้างเจ้าอาวาส ฝ่ายคณะสงฆ์ก็ย่อมจะต้องแต่งตั้ง เจ้าอาวาสใหม่ปกครองดูแลวัดสระแก้วสืบไป เมื่อพิจารณาแล้วต่างลง ความเห็นตรงกันว่าไม่มีรูปใดจะเหมาะสมเท่าหลวงพ่อคูณ

ทุกฝ่ายเห็นว่านอกจากหลวงพ่อคูณจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง โด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัททั่วไปแล้ว อายุพรรษาของหลวงพ่อ คูณก็มากด้วย หากมีศาสนกิจใด ท่านก็สามารถแก้ไขได้มากกว่าพระรูปอื่น

เมื่อที่ประชุมสงฆ์ลงมติอย่างนั้นแล้ว ก็มาบอกหลวงพ่อ ท่านได้แต่ วางเฉยไม่ยินดียินร้าย

แน่นอนหลวงพ่อไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่า “กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็น โลกธรรมที่ครอบค่ำโลกเอาไว้เท่านั้น จะมาจีรังยั่งยืนเป็นแก่นสารไม่ ไม่สมควรมายึดเป็นสรณะ...

“เพราะโลกธรรมเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องพันธนาการ เป็นเครื่อง ผูกมัด เป็นเครื่องสมมติ เหมือนกับละครฉากหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ของแท้ แน่นอน เป็นของอนิจจัง มีความไม่เที่ยงแท้ มีความทุกข์...

 “สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา เป็นเรื่องอุปโลกน์ขึ้นมา เท่านั้น แต่คนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจัง รู้ไม่ทันมันจึงตกเป็นทาส ของมันให้เกิดกิเลสเพื่อ เช่นฆ่ากัน เพื่ออำนาจสิ่งเหล่านี้” ๏

 
 

Main Menu